ĮVYKĘ RENGINIAI

Atnaujinta: 2019-04-01


Kovo 21d.

2019-03-21 Rykantų centre lankėsi Vilniaus apskr. VPK Trakų RPK pareigūnai: Viktorija Aleknavičienė, Andrius Lenkauskas. Supažindino vaikus su saugaus eismo taisyklėmis ir priemonėmis kaip kovoti su patyčiomis.


Kovo 20d.

2019-03-20 įvyko žemės diena. Svečiavosi vaistininkas- žolininkas Marius Lasinskas. Dėkojame už įdomią paskaitą.


Kovo 20d.

2019-03-20 kartu su Rykantų Centro ugdytiniais ir Kęstučiu Abucevičiumi ir Karoliu Savicku kabinome paukščiukams inkilus. Dėkojame svečiams už padovanotus inkilus.


Kovo 11-osios minėjimas.Kovo 8 d.

2019-03-08 įvyko Romansų vakaras su Ričardu Mikalajūnu ir Lija Neugasimova. Dėkojame visiems dalyvavusiems.


Užgavėnės RykantuoseUžgavėnės Trakuose

2019-03-02 Trakų r. Rykantų universalus daugiafunkcis centras dalyvavo Užgavėnės Trakuose.


Vasario 16 - osios minėjimasValentino diena

Valentino dienos proga komponavom puokštes. Ačiū visiems dalyvavusiems.


Paskaita pedagogams

2019-02-11 įvyko paskaita pedagogams. Susitikimo tema - ,,Darbas su agresyviais vaikais". Dėkojame psichologei Astai Jakonienei už bendradarbiavimą!


Muzikos pamoka - PASAKA

Mus pradžiugino Sigutė Trimakaitė, trijų „Dainų Dainelė“ konkursų laureatė, Graikijos „Maria Callas“ pirmos vietos nugalėtoja, daugelio kitų konkursų nugalėtoja, operos solistė, nuostabi aktorė, parodžiusi spektaklį, muzikos pamoką – koncertą mažiems ir dideliems, kuriame sudėtinga muzika derinama su liaudies dainomis, lietuvių, vokiečių, prancūzų kalba. Paslaptingas ir žaismingas pasirodymas vyko pagal spektaklį „Pelytė ir jūra“, kuriame dalyvavo patys vaikai, klausydamiesi tylos ir muzikos garsų.


Padėkos vakaras

Vėl atkelsime dar vienus Naujųjų Metų laiko vartus, atidarysime dar vienas duris. Per Kalėdas jau dėkojome likimui, dėkojome savo artimiesiems už buvimą šalia.
Padėkos žodžių niekada nebus per daug. Tie žodžiai liejosi muzikos garsais iš dainininko lūpų, Padėkos Vakaro žvaigždės, bardo, dainų autoriaus, Ričardo Mikalajūno. Rykantų universaliame daugiafunkciame centre, padėka buvo išreikšta ir linksmomis nominacijomis, vertinat kiekvieną prisidėjusį prie centro veiklos.2018 m. gruodžio 21 d. 17.00 val. įvyko Kalėdinė vaikų šventė.

Koncerto metu vaikai šoko ir dainavo, deklamavo eilėraščius. Vaikučius aplankė Kalėdų senis ir atnešė jiems dovanų.
Kartu su visais susirinkusiais sukalbėjom bendrą maldą:
Malda. VIEŠPATIE JĖZAU, atnešęs žemei džiaugsmą ir išganymą! Laimink visus: vaikus ir suaugusius, jaunus ir senus, sveikus ir ligonius, liūdinčius ir besidžiaugiančius, čia susirinkusius ir negalėjusius atvykti.
Laimink ir guosk ypač tuos, kurie negali būti šį vakarą kartu su savo artimaisiais. Būki jų ramintojas ir globėjas, teiki jiems vilties bei stiprybės.
Mums, čia susirinkusiems, įkvėpk krikščioniškos meilės bei vienybės dvasios, kad visur ir visuomet jaustumės vieningi per Tave ir su Tavimi. Teiki amžiną atilsį mirusiems artimiesiems, amžinoji šviesa jiems tešviečia, tesiilsi ramybėje.
Palaimink, Dieve, šią Kūčių stalo duoną, kuria stiprinsimės šį vakarą Tavo dosnumo dėka per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.
Žodis Betliejus reiškia „duonos namai", primena Kristaus gimimo vietą. Jėzus yra Dangaus gyvoji duona, kuri teikia pasauliui gyvybę. (Auklėtoja atneša duoną Vidmantui, atsilaužia Vidmantas parduoda Birutei, atsilaužia Birutė neša dviem berniukams, Vytautui, Direktoriui, ir kitiems)
Po balta staltiese padėjome šieno, prisimenant Kūdikėlio gimimą, jo „patalą". Tai ir priminimas, kad geriau šienas po staltiese negu širdyje, kad nedera krikščioniui pasiduoti pasaulietinei puikybei ir tuštybei, perdėtai vaikantis prabangos.
Ant Kūčių stalo paliekama bent viena laisva vieta prisimenant anapilin iškeliavusius artimuosius ar jei reikėtų priimti netikėtą svečią. Laisva vieta primena ir mūsų atvirumą Dievo atėjimui. Tai svetingumo, atvirumo ir dosnumo ženklas.
Kūčių deganti žvakė skelbia Jono evangelijos prologą, jog šviesa sušvito tamsoje, įsibrovė į šį pasaulį ir per didžiausią kovą joje išlieka. Dievas neleis jai užgęsti, nes Šviesa yra pirmesnė ir amžina.
Ant Kūčių stalo padėti šventi Kalėdų simboliai rodo, kad tai yra šventas susibūrimas. Eglišakių vainikas ar eglė - amžinai žaliuojantis medis simbolizuoja Rojaus Gyvybės medį – Kristų. Eglės viršūnė papuošta žvaigžde simbolizuoja Betliejaus žvaigždę.
Ant Kūčių stalo padėti arba ant eglės pakabinti obuoliai, simbolizuoja žmonijos istorijos pradžią, kai buvo paragautas blogio ir gėrio pažinimo vaisius, bet tuo pačiu simbolizuoja Kristaus atneštus vaisius. Neatsitiktinai Kūčios yra ne tik Jėzaus gimimo šventė, tačiau ir Adomo bei Ievos vardadieniai.


Eglutės įžiebimo šventė

2018 m. gruodžio 3 d. Rykantų universaliame daugiafunkciame centre įžiebus Kalėdų eglutę tapo šviesiau. Ir nuo sniego viskas prašviesėja, o Saulelė tarsi sustingsta laukime. Kasmet toji diena kartojasi ir šiemet laukdami Kalėdų senelio parašėme jam bendrą laišką, kurį pririšę prie balionų išsiuntėme į šiaurę.
Įžiebėme eglutę, kad Kalėdų senelis žinotų kur ateiti šį mėnesį 21 d. laukiame jūsų visų, nes jau tada ateis Kalėdų senelis su dovanomis, kurių šiandien prašėte.


Centro gimtadienis

Linksmai apie keturmetį. Keturmečio fizinė raida: Keturmečio ūgis nežinomas. Panašus į Rykantų ąžuolo. Bet svarbu ne ūgis o meilė, tai keturmetis žino. Keturmečio Rykantų Centro pastato svoris atitinka normas, kaip gerai prižiūrėto vaiko. Keturmečio intelektinė raida: Keturmetis jau atskiria rudenį nuo pavasario. Bet žiemą ir vasarą labiau aktyvus Keturmečio socialinė ir emocinė raida: Keturmetis neprisimena kas vyko pirmaisiais jo gyvenimo metais. Bet krikštatėvius prisimena ypatingai, mat jie labai jį myli ir vis aplanko su dovanėlėmis.


Lenkijos nepriklausomybės atkūrimo šimtmetis

2018 m. lapkričio 10 d. Rykantų daugiafunkciame centre įvyko Lenkijos nepriklausomybės atkūrimo šimtmečio minėjimo koncertas, pradėtas Popiežiaus Pranciškaus žodžiais pasakytais Vilniuje.
„Šis šimtmetis Jums buvo paženklintas daugybe išbandymų ir kančių: kalinimų, trėmimų, net kankinystės. Nepriklausomybės šimtmečio minėjimas – tai proga stabtelti ir prisiminti visas šias patirtis, atgaivinti ryšį su tuo, kas ugdė Jūsų Valstybę, rasti sprendimų šiandienos iššūkiams ir žvelgti į ateitį dialogo ir vienybės su visais čia gyvenančiais dvasioje, stengiantis, kad nė vienas jų nesijaustų atstumtas. Kiekvienai kartai tenka įsisąmoninti praeities sunkumus bei pasiekimus ir dabartyje pagerbti savo protėvių atminimą.
Semdamiesi stiprybės iš praeities, iš naujo atrandate tas šaknis ir atgaivinate tai, kuo esate išskirtiniai ir saviti, tai, kas Jūsų valstybei padėjo augti ir nepalūžti: toleranciją, svetingumą, pagarbą ir solidarumą.“ Citatos pabaiga.
Tad, tiek Lenkijos, tiek Lietuvos valstybių nepriklausomybės šimtmečiai, kaip Popiežius Pranciškus minėjo, tai yra ta akimirka, „proga stabtelti ir prisiminti“, kuomet turime iš praeities pasisemti stiprybės ir išminties. Išminties ir iš Lietuvos himno nuostabių žodžių: „Vienybė težydi“. Brangieji, sveikiname su Lenkijos nepriklausomybės atkūrimo šimtmečiu.
Šio koncerto organizatoriais buvo Lietuvos lenkų sąjungos Trakų rajono skyrius. Trakų kultūros rūmai.
Partneriai: Rūdiškių kultūros centras, Paluknio Liongino Komolovskio gimnazija, Rykantų universalus daugiafunkcis centras.
Grojo Rūdiškių kultūros centro kapela „Concord“, vad. Rimvydas Stanaitis ir dainavo jungtinis Trakų raj. choras


Tvarkymosi talkos

Ačiū visiems dalyvavusiems Vėlinių laikotarpio tvarkymosi talkoje!!!


2018 m. spalio 7 d. Rudenėlio šventė LentvaryjeTėvo Stanislovo 100-ųjų metinių minėjimas.

2018 m. rugsėjo 30 d. Rykantuose vyko Tėvo Stanislovo 100-ųjų metinių minėjimas. Šį minėjimą rengėme Rykantų bibliotekos vedėjos Barbaros Jocienės ir Rykantų universalus daugiafunkcio centro bendromis pastangomis.
Po Šv. Mišių Rykantų Švč. Trejybės bažnyčioje vyko susitikimas su rašytoja dr. Valentina Šereikiene, knygų „Tėvo Stanislovo saulė“, „Gerontologijos pamokos pagal tėvą Stanislovą“, „Tėvo Roko paslaptis“, „Paskutinis pamokslas. Tėvas Stanislovas“ autore.
Minėjimas tęsėsi Rykantų universaliame daugiafunkciame centre A. Juozaičio ir A. Bugailionienės filmo ištrauka „Stotis tyloje“, kurioje Tėvas Stanislovas skaitė savo verstas vokiečių poeto Rainerio Marijos Rilkės eiles.
”Tada juk visi daiktai pražysta
Ir padaryk juos labiau kvepiančius už alyvas“
Įamžinant kunigo Tėvo Stanislovo atminimą Rykantuose atidaryta Tėvo Stanislovo vardo nuolatinė ekspozicija – muziejus: „Rykantų krašto vertybės“.
Rykantų krašto vertybės nuo šiol bus eksponuojamos Rykantų UDC.
Nuostabiomis dainomis ir armonikų garsais minėjimą tęsė Jonavos suaugusiųjų švietimo centro liaudiškos muzikos kapela „Lankesa“. Pabaigoje vaišinomės Rykantų krašto šeimininkių paruoštomis konservuotomis rudens gėrybėmis, žolelių arbatą ir pyragais. Visiems dalyvavusiems renginyje dėkojo Rykantų universalaus daugiafunkcio centro direktorius Dariuš Nedvecki ir Rykantų bibliotekos vedėja Barbara Jocienė.


Dviračių žygis 2018

Žygiai, išvykos visuomet yra išbandymas, draugystė, pagalba vienas kitam kelyje, mieli pokalbiai gamtoje, laužo dūmų kvapas ir pasidalinimas maistu. Tokius pojūčius patyrėme nuostabiame dviračių žygyje į Stirnių piliakalnį.


Rugsėjo 1 diena

Rugsėjo 1-mosios - Mokslo ir žinių dienos šventėje užbaigėme Rykantų universalaus daugiafunkcio centro dienos stovyklą ir pradėjome darželio ugdymo metus.
Kaip ir gyvenime, taip ir šioje kūrybos ir poilsio stovykloje vadovavomės taisyklėmis, kurias patys vaikai išmąstė ir stovyklos eigoje papildė. Tos taisyklės tiks ir kasdieniame gyvenime. Vaikai buvo nuostabūs, kūrybingi, nekritikuojantys ir matantys savo draugų gerąsias savybes. Puikiai piešė, pynė, sudarė savo giminės medžius, žinoma dainavo, šoko ir sportavo.
Renginio metu žiūrovai matė vaikų stovyklos kūrybines akimirkas užfiksuotas nuotraukose.
Kaip ir ankščiau, buvusiose dienos stovyklose, mes praktiškai išbandėme laimę ir rinkome laimingiausią dienos vaiką, kuris turėjo scenoje perskaityti atsakymus į savo prisistatymo klausimyną. Burtų keliu, pirmą dieną laimingiausia buvo išrinkta Adrija, antrą dieną Donatas, trečią Patricija, ketvirta žygio dieną laiminga buvo Gabija. Prieš renginį laimė teko Artiomui, o renginio metu prisistatė Titas.
Taigi, kas ta laimė? Pirmiausiai laimingas tas, kuris turi tą laimę ir antra reikšmė - laimingas tas, kuris teikia, duoda tą laimę kitiems.
Kadangi Rugsėjo pirmoji yra mokslo ir žinių diena, tad svarbu ne ūgis, o... ir ne smūgis, svarbu būti „proto bokštu“.
Surengėme žaidimą „Proto bokštas“. Taisyklės paprastos - trys žaidėjai prieš žiūrovus. Išsirinkome žaidėjus - centro direktorių Dariuš Nedveckį, auklėtoją Nelę ir auklėtoją Dalią. Salėje žiūrovai uždavė klausimus apie Rykantų universalaus daugiafunkcio centro darželį. Žiūrovams buvo įdomu, ar vaikams dovanojamos dovanos? Žinoma dovanos dovanojamos. Visi vaikai buvo apdovanoti ir renginio pabaigoje dainavo šventės finalinę dainą.


Baltijos kelias

Vaikų dienos stovykloje paminėjome Juodojo kaspino ir Baltijos kelio atmintiną dieną. Renginio metu prisiminėme tą laikotarpį žiūrėdami dokumentinį filmą apie 1989 m. rugpjūčio 23 dienos įvykius, minint 50-ąsias Molotovo-Ribentropo pakto, panaikinusio Baltijos šalių nepriklausomybę, metines. Trys tautos sustojusios, susikibusios už rankų į žmonių grandinę sujungė trijų Baltijos šalių sostines - Vilnių, Rygą ir Taliną. Taip simboliškai atskirdami Baltijos valstybes nuo Sovietų Sąjungos, išreikšdami norą būti laisvais.
Centro direktorius Dariuš Nedveckis kalbėjo apie kiekvieno žmogaus vardo svarbą, apie kiekvienos tautos, nepriklausomos valstybės vardo reikšmingumą, apie jų laisvę ir demokratiją. Renginį tęsė vaikai paišydami Baltijos kelio bendrą piešinį.


2018 m. rugpjūčio 15 d. Žolinės Rykantuose

2018 m. rugpjūčio 15 d. Rykantų, Švč. Trejybės bažnyčioje buvo švenčiamos Žolinės - Švč. Mergelės Marijos dangun ėmimo šventė.
Kiekvienais metais Lietuvos bažnyčiose rengiami iškilmingi Žolinės atlaidai. Šventinamos vaistingos laukų žolelės, gėlės, javai ir daržovės. Žolinių puokštėje – visas metų derlius. Į ją buvo dedama kuo daugiau ir kuo įvairesnių augalų. Nuo senų laikų lietuviai tikėjo gamtos ir augalų galia. Tikima, jei per Žolinę nesusitiksi ir nepabendrausi su artimaisiais, kaimynais, būsi neturtingas, liksi vienas bėdoje ar skurde. Labai dažnai per Žolinę tradiciškai šeimose organizuojami giminių susitikimai, šeimų susiėjimai, kurių metu dainuojamos Lietuvių liaudies dainos, skirtos padėkoti motinai Žemei už dosnumą.
Lietuvių liaudies dainomis ir tekstais Žolinių šventę praturtino Trakų rajono Rykantų universalus daugiafunkcis centras. Tikimės ir ateityje puoselėti bendruomeniškumo dvasią.


2018 m. Rasos šventė ant Stirnių piliakalnio

Dangaus žolynais kvepiantys,
Dievai rugiais pražydę,
Aguonų bučiniais
Išpuošia galvas giedantiems.
Apgobia sutartinėmis,
Lietaus įmirkusiom skarom,
Pečius išglosto,
Vasarvidžio nakties rūkais,
Pakloja dvasiai burtus.
Ugninių ratų kupolėm aukštyn,
Išplaukiančius vandenimis ugnim
Sujungia paleistus vainikus
Per amžius.
Per liepsną šokančius
Palaimina paparčio žiedu,
Rasa, per visą žemę,
Gyvybe, per saulę tekančią,
Krešėjančiu laiku,
Žaros Kupa, per visą dangų.

2018 m. birželio 23 d.
Vidmantas Velička