Projektai


2015 metai


1. 2015 METŲ TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS PROJEKTINĖS VEIKLOS PARAIŠKA „Oginskių šeimos palikimas Rykantuose“ - projektas įgyvendintas


2. 2015 METŲ TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS PROJEKTINĖS VEIKLOS PARAIŠKA „Teatras Visiems“ - projektas įgyvendintas


3. 2015 METŲ TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS PROJEKTINĖS VEIKLOS PARAIŠKA „Joninių šventė Rasota Saulėgrįža“ - projektas įgyvendintas


4. 2015 METŲ TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SPORTO PROJEKTINĖS VEIKLOS FINANSAVIMO KONKURSO PARAIŠKA „Sporto varžybos Mylėk save“ - projektas įgyvendintas2016 metai

1. 2016 METŲ TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO PROJEKTINĖS VEIKLOS FINANSAVIMO KONKURSO PARAIŠKA „Anūkai vienai dienai“ - projektas įgyvendintas


2. 2016 METŲ TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS PROJEKTINĖS VEIKLOS PARAIŠKA „Joninių šventė Rasota Saulėgrįža“ - projektas įgyvendintas


3. 2016 METŲ TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SPORTO PROJEKTINĖS VEIKLOS FINANSAVIMO KONKURSO PARAIŠKA „Sporto varžybos Mylėk save“ - projektas įgyvendintas
2017 metai

1. Pagal bendradarbiavimo per sieną programą LATVIJA-LIETUVA-BALTARUSIJA 2014-2020 metais „Kaimo vietovių kultūrinės savasties stiprinimas vystant tradicinius amatus ir turizmą“ - Projektas patvirtintas


2. 2017 METŲ TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO PROJEKTINĖS VEIKLOS FINANSAVIMO KONKURSO PARAIŠKA „Amatininkai vienai dienai“ - projektas įgyvendintas


3.Dalyvavome kaip partneriai su „Užugirio“ bendruomene projekte „Sportuojanti bendruomenė“, Lietuvos respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos fondo. finansavimas gautas.