Archyvas


 • 2014 metai
 • 2015 metai
 • 2016 metai
 • 2017 metai


 • 2018 metai


  Sveikinimas

  Padėkos vakaras  Kalėdinė vaikų šventė  Gruodžio mėnesio šventės  Advento vakaronė "Vai atvažiuoja šventos Kalėdos"  Advento vainikų edukacija  Šeimų sporto šventė  Rykantų centro gimtadienis  Lenkijos nepriklausomybės atkūrimo šimtmetis

  2018 m. lapkričio 10 d. Rykantų daugiafunkciame centre įvyko Lenkijos nepriklausomybės atkūrimo šimtmečio minėjimo koncertas, pradėtas Popiežiaus Pranciškaus žodžiais pasakytais Vilniuje.
  „Šis šimtmetis Jums buvo paženklintas daugybe išbandymų ir kančių: kalinimų, trėmimų, net kankinystės. Nepriklausomybės šimtmečio minėjimas – tai proga stabtelti ir prisiminti visas šias patirtis, atgaivinti ryšį su tuo, kas ugdė Jūsų Valstybę, rasti sprendimų šiandienos iššūkiams ir žvelgti į ateitį dialogo ir vienybės su visais čia gyvenančiais dvasioje, stengiantis, kad nė vienas jų nesijaustų atstumtas. Kiekvienai kartai tenka įsisąmoninti praeities sunkumus bei pasiekimus ir dabartyje pagerbti savo protėvių atminimą.
  Semdamiesi stiprybės iš praeities, iš naujo atrandate tas šaknis ir atgaivinate tai, kuo esate išskirtiniai ir saviti, tai, kas Jūsų valstybei padėjo augti ir nepalūžti: toleranciją, svetingumą, pagarbą ir solidarumą.“ Citatos pabaiga.
  Tad, tiek Lenkijos, tiek Lietuvos valstybių nepriklausomybės šimtmečiai, kaip Popiežius Pranciškus minėjo, tai yra ta akimirka, „proga stabtelti ir prisiminti“, kuomet turime iš praeities pasisemti stiprybės ir išminties. Išminties ir iš Lietuvos himno nuostabių žodžių: „Vienybė težydi“. Brangieji, sveikiname su Lenkijos nepriklausomybės atkūrimo šimtmečiu.
  Šio koncerto organizatoriais buvo Lietuvos lenkų sąjungos Trakų rajono skyrius. Trakų kultūros rūmai.
  Partneriai: Rūdiškių kultūros centras, Paluknio Liongino Komolovskio gimnazija, Rykantų universalus daugiafunkcis centras.
  Grojo Rūdiškių kultūros centro kapela „Concord“, vad. Rimvydas Stanaitis ir dainavo jungtinis Trakų raj. choras


  Lenkijos nepriklausomybės atkūrimo metines 2018  Tvarkymosi talkos

  Ačiū visiems dalyvavusiems Vėlinių laikotarpio tvarkymosi talkoje!!!


  Tvarkymosi talkos  Organizuojami užsiėmimai  2018 m. spalio 7 d. Rudenėlio šventė Lentvaryje  2018 m. spalio 4 d. 16:30 val. Mokytojų diena  Tėvo Stanislovo 100-ųjų metinių minėjimas.

  2018 m. rugsėjo 30 d. Rykantuose vyko Tėvo Stanislovo 100-ųjų metinių minėjimas. Šį minėjimą rengėme Rykantų bibliotekos vedėjos Barbaros Jocienės ir Rykantų universalus daugiafunkcio centro bendromis pastangomis.
  Po Šv. Mišių Rykantų Švč. Trejybės bažnyčioje vyko susitikimas su rašytoja dr. Valentina Šereikiene, knygų „Tėvo Stanislovo saulė“, „Gerontologijos pamokos pagal tėvą Stanislovą“, „Tėvo Roko paslaptis“, „Paskutinis pamokslas. Tėvas Stanislovas“ autore.
  Minėjimas tęsėsi Rykantų universaliame daugiafunkciame centre A. Juozaičio ir A. Bugailionienės filmo ištrauka „Stotis tyloje“, kurioje Tėvas Stanislovas skaitė savo verstas vokiečių poeto Rainerio Marijos Rilkės eiles.
  ”Tada juk visi daiktai pražysta
  Ir padaryk juos labiau kvepiančius už alyvas“
  Įamžinant kunigo Tėvo Stanislovo atminimą Rykantuose atidaryta Tėvo Stanislovo vardo nuolatinė ekspozicija – muziejus: „Rykantų krašto vertybės“.
  Rykantų krašto vertybės nuo šiol bus eksponuojamos Rykantų UDC.
  Nuostabiomis dainomis ir armonikų garsais minėjimą tęsė Jonavos suaugusiųjų švietimo centro liaudiškos muzikos kapela „Lankesa“. Pabaigoje vaišinomės Rykantų krašto šeimininkių paruoštomis konservuotomis rudens gėrybėmis, žolelių arbatą ir pyragais. Visiems dalyvavusiems renginyje dėkojo Rykantų universalaus daugiafunkcio centro direktorius Dariuš Nedvecki ir Rykantų bibliotekos vedėja Barbara Jocienė.


  2018 m. rugsėjo 30 d. 11 val.  Dviračių žygis 2018

  Žygiai, išvykos visuomet yra išbandymas, draugystė, pagalba vienas kitam kelyje, mieli pokalbiai gamtoje, laužo dūmų kvapas ir pasidalinimas maistu. Tokius pojūčius patyrėme nuostabiame dviračių žygyje į Stirnių piliakalnį.


  2018 m. rugsėjo 29 d. 11 val. Dviračių žygis  2018 m. rugsėjo 24 d. 16:30 val.  Rugsėjo 1 diena

  Rugsėjo 1-mosios - Mokslo ir žinių dienos šventėje užbaigėme Rykantų universalaus daugiafunkcio centro dienos stovyklą ir pradėjome darželio ugdymo metus.
  Kaip ir gyvenime, taip ir šioje kūrybos ir poilsio stovykloje vadovavomės taisyklėmis, kurias patys vaikai išmąstė ir stovyklos eigoje papildė. Tos taisyklės tiks ir kasdieniame gyvenime. Vaikai buvo nuostabūs, kūrybingi, nekritikuojantys ir matantys savo draugų gerąsias savybes. Puikiai piešė, pynė, sudarė savo giminės medžius, žinoma dainavo, šoko ir sportavo.
  Renginio metu žiūrovai matė vaikų stovyklos kūrybines akimirkas užfiksuotas nuotraukose.
  Kaip ir ankščiau, buvusiose dienos stovyklose, mes praktiškai išbandėme laimę ir rinkome laimingiausią dienos vaiką, kuris turėjo scenoje perskaityti atsakymus į savo prisistatymo klausimyną. Burtų keliu, pirmą dieną laimingiausia buvo išrinkta Adrija, antrą dieną Donatas, trečią Patricija, ketvirta žygio dieną laiminga buvo Gabija. Prieš renginį laimė teko Artiomui, o renginio metu prisistatė Titas.
  Taigi, kas ta laimė? Pirmiausiai laimingas tas, kuris turi tą laimę ir antra reikšmė - laimingas tas, kuris teikia, duoda tą laimę kitiems.
  Kadangi Rugsėjo pirmoji yra mokslo ir žinių diena, tad svarbu ne ūgis, o... ir ne smūgis, svarbu būti „proto bokštu“.
  Surengėme žaidimą „Proto bokštas“. Taisyklės paprastos - trys žaidėjai prieš žiūrovus. Išsirinkome žaidėjus - centro direktorių Dariuš Nedveckį, auklėtoją Nelę ir auklėtoją Dalią. Salėje žiūrovai uždavė klausimus apie Rykantų universalaus daugiafunkcio centro darželį. Žiūrovams buvo įdomu, ar vaikams dovanojamos dovanos? Žinoma dovanos dovanojamos. Visi vaikai buvo apdovanoti ir renginio pabaigoje dainavo šventės finalinę dainą.


  2018 m. rugpjūčio 31 d. 16 val.  Baltijos kelias

  Vaikų dienos stovykloje paminėjome Juodojo kaspino ir Baltijos kelio atmintiną dieną. Renginio metu prisiminėme tą laikotarpį žiūrėdami dokumentinį filmą apie 1989 m. rugpjūčio 23 dienos įvykius, minint 50-ąsias Molotovo-Ribentropo pakto, panaikinusio Baltijos šalių nepriklausomybę, metines. Trys tautos sustojusios, susikibusios už rankų į žmonių grandinę sujungė trijų Baltijos šalių sostines - Vilnių, Rygą ir Taliną. Taip simboliškai atskirdami Baltijos valstybes nuo Sovietų Sąjungos, išreikšdami norą būti laisvais.
  Centro direktorius Dariuš Nedveckis kalbėjo apie kiekvieno žmogaus vardo svarbą, apie kiekvienos tautos, nepriklausomos valstybės vardo reikšmingumą, apie jų laisvę ir demokratiją. Renginį tęsė vaikai paišydami Baltijos kelio bendrą piešinį.


  2018 m. rugpjūčio 15 d. Žolinės Rykantuose

  2018 m. rugpjūčio 15 d. Rykantų, Švč. Trejybės bažnyčioje buvo švenčiamos Žolinės - Švč. Mergelės Marijos dangun ėmimo šventė.
  Kiekvienais metais Lietuvos bažnyčiose rengiami iškilmingi Žolinės atlaidai. Šventinamos vaistingos laukų žolelės, gėlės, javai ir daržovės. Žolinių puokštėje – visas metų derlius. Į ją buvo dedama kuo daugiau ir kuo įvairesnių augalų. Nuo senų laikų lietuviai tikėjo gamtos ir augalų galia. Tikima, jei per Žolinę nesusitiksi ir nepabendrausi su artimaisiais, kaimynais, būsi neturtingas, liksi vienas bėdoje ar skurde. Labai dažnai per Žolinę tradiciškai šeimose organizuojami giminių susitikimai, šeimų susiėjimai, kurių metu dainuojamos Lietuvių liaudies dainos, skirtos padėkoti motinai Žemei už dosnumą.
  Lietuvių liaudies dainomis ir tekstais Žolinių šventę praturtino Trakų rajono Rykantų universalus daugiafunkcis centras. Tikimės ir ateityje puoselėti bendruomeniškumo dvasią.


  2018 m. rugpjūčio 27-31 d. Vasaros dienos stovykla  2018 m. liepos 6 d. Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo diena  2018 m. Rasos šventė ant Stirnių piliakalnio

  Dangaus žolynais kvepiantys,
  Dievai rugiais pražydę,
  Aguonų bučiniais
  Išpuošia galvas giedantiems.
  Apgobia sutartinėmis,
  Lietaus įmirkusiom skarom,
  Pečius išglosto,
  Vasarvidžio nakties rūkais,
  Pakloja dvasiai burtus.
  Ugninių ratų kupolėm aukštyn,
  Išplaukiančius vandenimis ugnim
  Sujungia paleistus vainikus
  Per amžius.
  Per liepsną šokančius
  Palaimina paparčio žiedu,
  Rasa, per visą žemę,
  Gyvybe, per saulę tekančią,
  Krešėjančiu laiku,
  Žaros Kupa, per visą dangų.

  2018 m. birželio 23 d.
  Vidmantas Velička


  2018 m. birželio 23 d. Rasos šventė 2018  Stovyklos uždarymas  2018 m. birželio 15 d. 17 val. Stovyklos uždarymas  2018 m. birželio 15 d. 17 val. Gedulo ir vilties diena - atmintina diena  2018 m. birželio 11-15 d.Vasaros dienos stovykla  2018 m. birželio 13 d. 17.30 val. susitikimas su policija

  Rykantų UDC patalpose organizuojamas susitikimas su Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Trakų rajono policijos komisariato pareigūnais.
  Susitikimo temos:
  - „Kaip apsisaugoti nuo vagysčių ir nepakliūti į sukčių pinkles“
  - „Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo taikymo galimybės ir pagalbos būdai smurto aukai“.

  2018.06.04 Vaikų gynimo diena

  Tarptautinė vaikų gynimo diena – priminimas visuomenei apie būtinybę saugoti ir gerbti vaikų teises. Mamos meilės dieną jau šventėme, pirmąjį gegužės sekmadienį, o 2018 m. birželio penktą dieną pažymėjome tokią pat svarbią - tėvo dieną.
  Mama, vaikas ir tėtis, tai svarbiausias pasaulio gyvybės medžio ir meilės išsaugojimo šaltinis. Šios trys šventės – mamos, vaikų ir tėvo vyksta tuo metu, kai žemėje viskas užgimsta ir pradeda augti. Žiedas yra ir tėčio ir mamos santuokos simbolis, tad mūsų vaikai - darželio žiedas - buvo skirtingų spalvų žiedlapiai.
  Žaidėme žaidimą - pas ką žiedas žydi. Tėveliai turėjo atspėti, Pas ką žiedas, o vaikai deklamuoti eilėraščius, dainuoti, kartu šokti ratelį, įkalti vinį ir rišti mazgus.
  Sulaukėme ir Amsiaus, vaikų ir policijos draugo, kuris rodė policijos automobilius, dalino balionus, saldainius ir atšvaitus.
  Renginio pabaigoje sodinome „šeimos sodą“, simbolinį pažinimo medį – obelį. O pasodinę visi šypsojomės bendrai fotografijai.


  Vaikų gynimo diena  Traku vasara 2018  Seksualinę prievartą vaikai dažniau patiria iš pažįstamų žmonių

  Atostogaudami stovyklose, pas giminaičius, senelius ar draugus, vaikai neretai atsiduria situacijose, kai kyla grėsmė tapti seksualinės prievartos aukomis arba yra seksualiai išnaudojami. Europos šalių statistika skelbia, kad 1 iš 5 vaikų, iki sulaukdamas 18 metų, patiria vienokios ar kitokios formos seksualinę prievartą ir tai nepriklauso nei nuo to, kokioje šeimoje, nei kokioje kultūroje jis auga. Nustatyta, kad net 70-85 proc. atvejų seksualinį išnaudojimą vaikai patiria iš pažįstamų žmonių: tėvų, giminaičių, draugų, bendraamžių, kitų suaugusiųjų, kuriais pasitiki.
  Deja, tyrimai rodo, kad daugelis tėvų nemoko vaikų apsisaugoti nuo seksualinės prievartos, nes neįvertina šio pavojaus grėsmės. Kaip tėvams ir mokytojams pasikalbėti su vaikais, kad jie atpažintų pavojingas situacijas tiek internete, tiek realiame pasaulyje?
  Daugiau informacijos - žemiau:

  DokumentasSeksualinę prievartą
  Dviračių žygis

  Dvidešimties kilometrų žygis dviračiais, net ir jau daug metų nesėdėjus ir nevažinėjus dviračiu, pasirodo buvo smagiausias šeštadieninio laiko praleidimas. Tie kas nebuvote ar negalėjote, patikėkit, daug praradote. O tie kas surado laiko išvykai, tie ir surado nuostabių draugų bendravimą, surado įdomių žinių apie dar nelankytas vietas. Pirmiausiai aplankėme ir pagerbėme, uždegdami žvakę, Baltamiškio kaime 1931 m. spalio 4 d. tarnybos vietoje nužudyto pasienio policijos Trakų baro pasieniečio Jurgio Kybarto atminimą.
  Buvusi laikinoji siena su lenkų okupuotu Vilniaus kraštu buvo pažymėta medžio kartimis, taip vadinamomis gairėmis. Jas lenkų pasieniečiams nesunku būdavo „pastūmėti“ į Lietuvos pusę. Dėl tokių incidentų ne kartą kildavo pasienio konfliktai tarp abiejų šalių, jos apsikeisdavo notomis.
  1931 m. rudenį lenkų pasieniečiai savavališkai perkėlė demarkacinės linijos žymėjimo gaires giliau į Lietuvos teritorijos pusę ir iškasė griovį. Lietuvos pasieniečiai lenkų gaires sunaikino ir griovį išlygino. Lenkai gaires vis atstatydavo, o lietuviai vėl sunaikindavo.
  Spalio 4 d. rytą pasienietis J. Kybartas tikrino vietą, iš kurios pats išvakarėse buvo pašalinęs neteisėtą lenkų gairę. Čia jį užklupo du mirtini šūviai, paleisti lenkų pareigūno. Sunkiai sužeistas J. Kybartas dar sugebėjo pasitraukti apie 60 metrų nuo administracinės linijos ir mirė.
  Dėl šio įvykio Lietuvos užsienio reikalų ministerija pasiuntė notą Tautų Sąjungai.
  Praėjus keleriems metams J. Kybarto žūties vietoje Baltamiškio kaime buvo pastatytas paminklas. Atidengimo ceremonija įvyko 1937 m. gegužės 16 d. Paminklas buvo pastatytas iš Pasienio policijos Trakų baro pasieniečių ir Vievio šaulių suaukotų lėšų. Jis yra unikalus, nes tuo metu Lietuvos – Lenkijos pasienyje žuvo ne vienas Lietuvos pasienietis, tačiau tik J. Kybartui buvo pastatytas paminklas.
  Dviračių žygio antras numatytas sustojimas buvo Pinyklos mitologinis šaltinis.
  Perskaitėmė, kad vandens kokybės parametrai yra žymiai aukštesni už įprastines geriamajam vandeniui taikomas normas. Miško dauboje trykštantį Pinyklos šaltinį aplinkinių kaimų gyventojai žino nuo seno. Jo vandeniu būdavo gydomos skaudančios akys, merginos prausdavo veidus, kad ilgiau išliktų jaunystės grožis. Kaimo žiniuoniai Pinykloje semdavo vandenį, kurį naudodavo užkalbėjimui. Pinyklos šaltinio vanduo ir dabar vilioja atsigaivinti. Vanduo yra labai skaidrus ir švarus.
  Nusiprausę veidus tapome gražesni, sveikesnį, na ir žinoma laimingesnį. Šaltinio vieta ypatinga tuo, kad norisi ten būti, nes rodos, kad įgauni jėgų. Ir tų jėgų tikrai reikėjo. Kelias beveik visą likusį laiką kilo į kalną, iš Bražuolės upelio žemumos į viršų, link Rykantų.

  Asmens duomenų tvarkymo aprašas

  DokumentasAsmens duomenų tvarkymo aprašas
  2018 m. gegužės 27 d. Įvyko Šventos Trejybės atlaidai Rykantuose.


  Ką valgys darželiuose ir mokyklose mūsų vaikai?

  Balandžio 10 d. sveikatos apsaugos ministras patvirtino naują vaikų maitinimo aprašą, kuris tampa privalomu visos Lietuvos mokyklose ir darželiuose nuo šių metų rugsėjo 1 dienos. Kas laukia mūsų vaikų, ar spės vaikų maitinimo organizatoriai pasiruošti pokyčiams, kurių bus tikrai nemažai. Ar maitindami vaikus, tėveliai atsižvelgs į naujoves ir taikys jas namie.

  DokumentasVaikų maitinimas


  Dviračių žygis 2018  Motinos diena

  Rykantų universaliame daugiafunkciame centre įvyko motinos dienai skirtas koncertas. Vaikai kreipėsi į mamas.
  Miela Mamyte, Mama, Močiute, Motule, Motinėle, Motinike, Motinyte, Motute, Motuže, Motuše, Mamele, Momele, Mamytė, Mamutė, Mamuže, Motinėle, Motinike Močia, Mamute, Mamaite, Motina, Moma, Mamule, Mamele, Motuše, Mote Motušėle, Mamute...
  To vardo niekada nebus per daug.... Ištarus žodį, mama, kiekvieną kartą jis skambės skirtingai.
  Motinos šventė, ne veltui švenčiama pavasarį, nes Motina tapatinama su žeme. Šventė, kada pagerbiamos motinos, yra žinoma nuo senovės laikų, kai įvairios pasaulio tautos garbino moteriškos prigimties deives.
  Motinos diena kildinama iš senovės Graikijos ir Romos tradicijų. Graikai kiekvieną pavasarį aukodavo aukas dievų motinai, Chrono žmonai Rėjai. 250m. pr. Kr. buvusi romėnų deivės Magna Mater šventė. Romėnai lenkėsi Artemidei, egiptiečiai Izidei. Krikščionys Mariją garbina, kaip dievo motiną, senovėje lietuviai motiną Žemyną.

  Nuostabios poeto Justino Marcinkevičiaus eilės, kuriose mamą prilygina gimtinei.

  Laukai gražiai sugulę,
  miškai gražiai sužėlę,
  baltoji mano gulbe,
  juodų arimų gėle!

  Kiek rovė — neišrovė.
  Kiek skynė — nenuskynė.
  Todėl, kad tu — šventovė.
  Todėl, kad tu — tėvynė.

  Vienų namie mylėta,
  kitų svetur vadinta —
  mamos skara gėlėta,
  muziejuj pakabinta.

  Atrodo, kad lig šiolei
  per lietų, vėją, sniegą
  visi mes, tartum broliai,
  po ta skara užmiegam.

  Užmik ir tu, motule,
  juodų arimų gėle!
  Vaikai gražiai sugulę.
  Rugiai žaliai sužėlę.


  Koncertas "Tau, mano Mamyte"  Gegužės trečiosios Konstitucija

  Šiandien susirinkome garbingai paminėti prieš 227 metus, t. y. 1791 metų gegužės trečiosios Konstituciją, Abiejų tautų Respublikos (Lenkijos Karūnos ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Seimo) priimtą pagrindinį valdymo įstatymą.
  Gegužės trečiosios dienos Konstitucija laikoma pirmąja Europoje ir antrąja pasaulyje (po JAV).
  Tai buvo daugiau luominė, o ne pilietinė konstitucija, suteikusi pilietines teises bajorams ir miestiečiams, bet ne valstiečiams, kurie sudarė Lietuvos ir Lenkijos gyventojų absoliučią daugumą. Konstitucija įteisino centralizuotą valstybę, sustiprino vykdomąją karaliaus valdžią ir katalikų religiją paskelbė valstybine.
  Ši konstitucija lietuvių didikų ir bajorų pastangomis buvo papildyta 1791 m. spalio 20 d. priimtu „Abiejų tautų tarpusavio įžadu“, kuris sulygino LDK ir Lenkijos teises turėti po pusę narių svarbiausiuose centrinėse institucijose. Konstitucija greitai buvo išversta į lietuvių kalbą ir tapo pirmuoju teisės dokumentu, parašytu lietuviškai Lietuvoje ir Abiejų Tautų Respublikoje.
  Tais pačiais metais gegužės 3 d. konstitucija buvo išversta į anglų ir prancūzų kalbas, po dvejų metų – į vokiečių kalbą, 1824 m. – į italų. Gegužės 3 d. konstitucija turėjo poveikį Vakarų valstybių teisinei minčiai. Ji buvo priimta kaip svarbus europinės reikšmės teisinis dokumentas, turintis išliekamąją vertę Europos teisei. Neatsitiktinai Lenkija taip aukštai vertina gegužės 3 d. konstituciją – ši diena Lenkijoje paskelbta valstybine švente, švenčiama kaip nacionalinė šventė. Nepaisant dalies Lietuvos istorikų bei teisininkų pastangų, gegužės 3 d. konstitucija Lietuvoje yra kol kas mažai žinoma ir per mažai minima. O juk tai buvo bendras Lietuvos ir Lenkijos politinio, teisinio ir kultūros elito kūrinys, iš pamatų sukrėtęs valstybę atsinaujinimui ir nurodęs tolesnes jos vystymosi gaires. Gegužės 3 d. konstitucija turime didžiuotis tiek Lenkijoje, tiek Lietuvoje.

  Polonija

  Terminu Polonija apibūdinama lenkų diaspora – lenkų, gyvenančių už Lenkijos ribų, visuma – siekianti 14-17 milijonų.
  XVIII a. pabaigoje, Lenkijai praradus valstybingumą, sustiprėjusi lenkų emigracija, suformavo gausias lenkų diasporas visame pasaulyje. Tokia emigracija vyko ir iš Lietuvos.
  Dabartiniais laikais Lietuvoje, nuo seniausių laikų gyvenantys, save identifikuoja kaip „lenkas“. Tačiau jų šaknys Lietuvoje. Lenkų kalboje nėra tokio termino kaip „Lietuvos lenkas“ (lenk. Polak litewski), o lenkakalbėje literatūroje Lietuvos lenkai paprastai yra įvardijami kaip „lenkai Lietuvoje“.
  Didžioji dalis Lietuvą laiko savo Tėvyne.
  Kaip rašė poetas Adomas Mickevičius savo poemoje „Ponas Tadas“
  Tėvyne Lietuva, mielesnė už sveikatą. Dėl šio kreipimosi į Lietuvą poetui priekaištavo kai kurie jo amžininkai, tačiau šios frazės jis nepakeitė. (ištrauka)

  Tėvyne Lietuva, mielesnė už sveikatą!
  Kaip reik tave branginti, vien tiktai tas pamato,
  Kas jau tavęs neteko. Nūnai tave vaizduoju
  Aš, ilgesy grožiu sujaudintas tavuoju.
  Šventoji motina, Čenstakavos gynėja,
  Tavim ir Aušros Vartai Vilniuje garsėja.
  Tu Naugarduko žmones su pilim globoji,
  Išgydė ir mane šventa globa tavoji:
  Kai sergantį mane motutė tau aukojo,
  Apmirę akys vėl gyvybe suliepsnojo,
  Ir tuoj galėjau aš prie tavo slenksčio stoti,
  Kad grąžinai sveikatą, dievui padėkoti, -
  Taip tu ir mus grąžinsi į tėvynę mielą.
  Dabar tu neški mano ilgesingą sielą
  Į tas kalvas miškingas, į lankas žaliąsias,
  Kur Nemunas plačiai banguoja mėlynasis;


  Viskas, kas yra Lenkija  Akcija DAROM 2018
  Seminaras: Švietimo įstaigos modernaus tinklalapio kūrimas su TVS WordPress

  Vilniaus universiteto Informacinių technologijų taikymo centre balandžio 19-23 d. organizuojamas seminaras Vilniaus apskrities švietimo ir ugdymo įstaigų darbuotojams. Seminaro tema – „Švietimo įstaigos modernaus tinklalapio kūrimas su TVS WordPress“. Seminaras parengtas pagal LR Vyriausybės 2016 m. liepos 1 d. nutarimą „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto aprašo patvirtinimo“. Seminaro trukmė – 40 akademinių valandų. Seminaro dalyviams, sėkmingai įvykdžiusiems užduotis, išduodami kvalifikaciniai pažymėjimai.

  Seminaras nemokamas.

  Seminarų, skirtų švietimo įstaigų darbuotojams, grafikas:
  Seminaro data: 2018 m. balandžio 19-23 d.
  Seminaro trukmė: 40 ak. val.
  Seminaro pradžia: 17 val.
  Seminaro vieta: VU Informacinių technologijų taikymo centras, Saulėtekio al. 9, II jung. rūmai, 108 auditorija, Vilnius.

  Norinčius dalyvauti seminaruose kviečiame registruotis el. pašto adresu mokyklos@ittc.vu.lt arba telefonu (8 5) 236 6211. Informacija apie seminaro vietą ir laiką skelbiama tinklalapyje www.mokyklos.ittc.vu.lt (žr. „Seminarai“).


  Kultūros diena 2018.


  2018 m. balandžio 15 d. Rykantų, Švč. Trejybės bažnyčioje, įprasminant Europos paveldo metus ir Pasaulinę kultūros dieną, buvo atliekama Liudviko van Bethoveno ir Fridricho Šilerio „Odė džiaugsmui", „Devintosios simfonijos“ finalinė dalis, kuri patvirtinta Europos Sąjungos himnu.
  Lietuvoje švenčiant valstybės atkūrimo šimtmetį, Kultūros diena, balandžio 15-ji, minima šalyje ir keliama Taikos vėliava. Maloniai primename, kad Lietuvos Respublikos Seimas 2006 metais įteisino Kultūros dieną kaip atmintiną.
  Meno, mokslo įstaigų, istorinių paminklų išsaugojimą inicijavo rusų mąstytojas Nikolajus Rerichas, kuris keliaudamas po įvairias šalis suvokė, kad pasaulyje privalu saugoti žmonijos kultūros paminklus. Todėl 1954 metais Hagoje, Rericho pakto pagrindu buvo priimta Konvencija, dėl kultūros vertybių išsaugojimo karinio konflikto metu, kurią pasirašė 39 pasaulio šalys.
  Jos simboliu pasirinkta Taikos vėliava – rubino spalvos žiedas, juosiantis tris rubino spalvos skritulius baltame fone. Tai meno, mokslo ir religijos simbolis – trejybė.
  Siekiant paminėti Europos paveldo metus, Taikos vėliavos komitetas - Tarptautinio Taikos vėliavos komiteto nevyriausybinė organizacija prie JT skyrius Lietuvoje ir Trakų rajono savivaldybės kultūros ir turizmo skyriaus iniciatyva, buvome pakviesti įprasminti šią dieną kultūros paveldo objekte, Rykantų Švč. Trejybės bažnyčioje, atliekant Liudviko van Bethoveno ir Fridricho Šilerio „Ode džiaugsmui", „Devintosios simfonijos“ finalinę dalį, kuri patvirtinta ir Europos Sąjungos himnu.
  Kūrinį atliko Rykantų universalaus daugiafunkcio centro instrumentinis ansamblis: Dariuš Nedveckis, Andrius Šimkus, Vytautas Latonas ir broliukai Matas ir Nojus Varankai.


  Atvelykis

  Ateis šventos Velykėlės,
  Oi lylia, lylia Velykėlės.
  Išvirs mamulė Kiaušinėlių,
  Oi lylia, lylia Kiaušinėlių.


  Vaikų Velykėlės

  2018 balandžio mėn. 6 d. Rykantų universaliame daugiafunkciame centre vyko vaikų Velykėlės.

  Prisiminėme Velykų papročius senovėje. Velykos turėjo tikslią datą – pavasario lygiadienį. Velykų rytą lalautojai pūsdavo dūdas, triukšmaudavo, sukdavo tarškynes, barškindavo kleketu. Lankydavo kaimynus, sveikindavo dainomis. Dainuojant linkėdavo gero derliaus. Lalauninkai būdavo priimami džiaugsmingai, apdovanojami gėrybėmis ir margučiais, už kuriuos jie dėkodavo dainuodami.
  Velykos – šeimos šventė. Po rytinių mišių žmonės visada labai skubėdavo sugrįžti iš bažnyčios, nes buvo sakoma, kad kas pirmasis peržengs namų slenkstį, tam visus metus puikiai seksis. Velykos buvo švenčiamos keturias dienas.
  Pirmoji diena buvo vadinama Ugnies diena žmonės nešdavo iš bažnyčios į namus šventintą ugnį. Ją būtinai turėdavo įskelti kunigas titnagu arba trinti du sausus pagaliukus. Ją nešdavo į namus ir užkurdavo, kad ugnis būtų šventa. Dažniausiai šventintą ugnį parnešdavo beržo pintyje. Pintį dar vasarą susirasdavo ir parsinešdavo iš miško. Smilkydavo namus, gyvulius, žmones, kad nesirgtų, būtų sveiki, kad piktos dvasios nekibtų. Pašventintą ugnį apnešdavo aplink trobesius, kad jie nesudegtų. Ir kiaušinius virdavo jau ant pašventintos ugnies.
  Antroji diena buvo vadinama Dievo Perkūno diena. Šią dieną visi eidavo kiaušiniauti. Atėjusiems reikėdavo būtinai duoti kiaušinių. Susitikę būtinai turėjo sudaužti kiaušinius, kuris likdavo sveikas, tas stipresnis bus visus metus. Kiaušinis gyvybės simbolis, todėl dauždami kiaušinį linkime vienas kitam sveikatos.
  Trečia dieną visi rinkdavo vandenį. Vienas iš tokių papročių: didžiosios savaitės metu ar ankstyvą Velykų rytą reikia susirasti iš rytų atitekantį upelį ir per patį saulėtekį jame nusiprausti bei šio upelio vandens parnešti ligoniams. Įdomu tai, kad tiksliai rytuose saulė teka tik per lygiadienį. Buvo paprotys skubėti pasisemti šaltinio Velykų vandens – kas pirmas, tas tais metais tam seksis visi darbai, bus laimingas visus metus. Velykų vandenį saugodavo iki Sekminių, juo šventindavo pasėlius ir vienas kitą.
  Ketvirtoji diena vadinama Ledų diena. Šia dieną žmonės namuose nieko nedirbdavo. Buvo tikima, kad jeigu tą dieną judinsi žemę, tai ledai gali išmušti javus. Velykų papročiuose kiaušiniui skirta ypatinga reikšmė, nes jis – gyvybės atsiradimas, gamtos prisikėlimo prasmė. Margučių buvo stengiamasi surinkti kuo daugiau. Vaikai ir suaugę žaisdavo įvairius žaidimus, kad prisirinkti kuo daugiau kiaušinių.


  2018-03-29

  Trakų rajono Rykantų universaliame daugiafunkciame centre įvyko kiaušinių marginimo pamokėlė. Dėkojame visiems dalyvavusiems.
  Gražios jums šventės!


  Kviečiame į Velykinių kiaušinių marginimo pamokėlę  2018-03-20

  Pasaulinę žemės dieną pasitikome išgirdę ,,Žemės prašymą”.

  Štai ką rašo mums žemelė.
  AŠ - ŽEMĖ”. Myliu žmogų ir jo darbščias rankas. Patinka man jo jėga ir protas. Juk žmogus stato dangoraižius ir užtvankas, tiesia kelius, geležinkelius ir užkariauja kosmosą. Tačiau tas pats žmogus kerta girią, teršia aplinką šiukšlėmis ir išmargina jūrą naftos dėmėmis. Žmogau, išsaugok mane ateinančioms kartoms.
  Mūsų mylima žemelė prašo, kad mes gyvendami joje nešiukšlintumėme, ir saugotume ją taip kaip, Saulė motinėlė rūpinasi ja dieną, o naktį žemelę saugoja tėtis Mėnulis kuriam padeda sesutės žvaigždės.
  Juk žemė tai mūsų namai.
  Tai planeta, kurioje yra gyvybė: gyvūnai, augalai, mėlynos upės, ežerai, kalnai, oras kuriuo mes kvėpuojame, pagaliau žmogus su savo kūriniais.
  Mūsų Rykantų universalaus daugiafunkcio centro darželio vaikai papuošė savo darželio kiemą gėlėmis, prisikvietė gandrų į lizdą. Žinoma ir gėles ir gandriukus vaikai padarė savo darbščiomis rankomis. Bet tikruosius inkilus jiems padovanojo Kęstutis Abucevičius ūkininkas iš Trakų rajono, pats juos įkėlė į medžius, o vaikai užrašė ant inkilų savo vardų pirmąsias raides, taip tarsi pranešdami atskridusiems varnėnams apie save, savo gerus norus prižiūrėti gamtą. Šokant pavasario liaudiškus ratelius, akordeonu grojo Rykantų daugiafunkcio centro direktorius Dariuš Nedveckis ir atrodė, kad pati žemė džiaugiasi pamalonindama mus geru oru, saulėta pavasario šiluma.


  Pasaulinę žemės dieną pasitikome išgirdę „Žemės prašymą”.

  Štai ką rašo mums žemelė.
  „AŠ - ŽEMĖ”. Myliu žmogų ir jo darbščias rankas. Patinka man jo jėga ir protas. Juk žmogus stato dangoraižius ir užtvankas, tiesia kelius, geležinkelius ir užkariauja kosmosą. Tačiau tas pats žmogus kerta girią, teršia aplinką šiukšlėmis ir išmargina jūrą naftos dėmėmis. Žmogau, išsaugok mane ateinančioms kartoms.
  Mūsų mylima žemelė prašo, kad mes gyvendami joje nešiukšlintumėme, ir saugotume ją taip kaip, Saulė motinėlė rūpinasi ja dieną, o naktį žemelę saugoja tėtis Mėnulis kuriam padeda sesutės žvaigždės.
  Juk žemė tai mūsų namai.
  Tai planeta, kurioje yra gyvybė: gyvūnai, augalai, mėlynos upės, ežerai, kalnai, oras kuriuo mes kvėpuojame, pagaliau žmogus su savo kūriniais.
  Mūsų Rykantų universalaus daugiafunkcio centro darželio vaikai papuošė savo darželio kiemą gėlėmis, prisikvietė gandrų į lizdą. Žinoma ir gėles ir gandriukus vaikai padarė savo darbščiomis rankomis. Bet tikruosius inkilus jiems padovanojo Kęstutis Abucevičius ūkininkas iš Trakų rajono, pats juos įkėlė į medžius, o vaikai užrašė ant inkilų savo vardų pirmąsias raides, taip tarsi pranešdami atskridusiems varnėnams apie save, savo gerus norus prižiūrėti gamtą. Šokant pavasario liaudiškus ratelius, akordeonu grojo Rykantų daugiafunkcio centro direktorius Dariuš Nedveckis ir atrodė, kad pati žemė džiaugiasi pamalonindama mus geru oru, saulėta pavasario šiluma.

  Vydūno 150-ųjų gimimo metinių minėjimas  Kviečiame į Vydūno 150-ųjų gimimo metinių minėjimą.

  Maloniai kviečiame 2018 m. kovo 22 dieną, 17 valandą į Rykantų universalų daugiafunkcį centrą, kuriame įvyks vakaronė, skirta Vydūno 150-ajam gimimo jubiliejui paminėti. Dalyvaus Vydūno draugijos narys, rytų filosofijos tyrinėtojas, VU filosofijos fakulteto katedros narys, doktorantas Tadas Snuviškis ir Trakų krašto literatų brolijos „Aukuras“ nariai. „Tik Ugnis verčia išmanymą kreipti į dvasinę pusę. Iš to pasidarė lietuvių rimtas būdas, jų sveika skaisti dora... Visas gyvenimas, visa sąmonė, buvo ir bus suvokiamos kaip Ugnis. Ugnis – tai šviesa ir gyvybė. Ugnį kurti – tai pasaulį kurti, gyvenimą“, – taip ugnies reikšmingumą nusakė mūsų Tautos išminčius Vydūnas. 2018-ieji metai paskelbti Vydūno metais. Sukanka 150 metų, kai gimė filosofas, rašytojas, kultūros veikėjas Vydūnas, Vilhelmas Storosta (1868 - 1953). Vydūno metais primenama visuomenei šios iškilios asmenybės darbų ir idėjų reikšmingumą šiandienos Lietuvos žmonėms. 2016 m. gegužės 25 dienos posėdyje Vyriausybė patvirtino Vydūno 150-ųjų gimimo metinių minėjimo planą, kurį parengė Kultūros ministerija, bendradarbiaudama su suinteresuotomis institucijomis ir organizacijomis. „Vydūnas atskleidė ir labai aiškiai bei įtikinamai parodė tautiškumo ir žmoniškumo dermės būtinumą: tautiškumas jam yra svarbus ne tik kaip vertybė pati sau, jį svarbu puoselėti kaip sąlygą universalesnei vertybei – žmoniškumui – reikštis. Tikrąjį dvasingumą įkūnijantis žmoniškumas prireikus tampa pačia patikimiausia, jokia galia neįveikiama tautos apsigynimo tvirtove. Vydūnas parašė daugybę filosofijos traktatų, studijų, straipsnių, išskirtinių, į lietuvių literatūros aukso fondą įeinančių dramų, stiprino Mažosios Lietuvos lietuvių dvasią ir tautinę savigarbą, ryžtingai stojo prieš nuožmią savo tėvynainių nutautinimo politiką, visomis išgalėmis stengėsi stiprinti nepriklausomybę atgavusios Lietuvos dvasią“, – teigiama dokumento aiškinamajame rašte. Vydūno mintys pralenkdamos laiką plečia būties ribas, plečia žmogaus tobulėjimo kelius vedančius į jo tautos gyvastį, tiek, kiek žmogus gyvas tėvynėje, kiek ji jame, jo širdyje gyva.
  Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimos dienos - šventinis koncertas
  2018 m. kovo mėn. 9 dieną Rykantų universaliame daugiafunkciame centre įvyko teatralizuotas koncertas skirtas "Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo“ šventei. Tarsi indėnai užsibrėžėme ant veido tris spalvas, geltoną, žalią ir raudoną. Tada užsidėjome indėniškas plunksnas ir kalbėjome, dainavome, šokome, deklamavome apie laisvę, tautos laisvę, nepriklausomai nuo to kokia mūsų odos spalva, tikyba ar kalba. Kiekvieno žmogaus, viena iš prigimtinių teisių yra laisvė. Ir niekas negali, nei vienas žmogus atimti laisvės, jūsų užkariauti, prisidengus ideologija ar tikyba, apgavyste, ar taika, užkariauti kitą tautą. 1990 kovo mėn. 11 dieną, Lietuvos valstybė ir jos teisėtai išrinkti žmonės paskelbė tautos laisvės Aktą. Šį aktą atspausdinome Rykantų universalaus daugiafunkcio centro pirmajame Rykantų laikraštyje „Rykantų Aidas“. Šiaurės indėnų yra panašiai tiek kiek mūsų, - apie 3 milijonai ir indėnai niekada nebuvo nugalėti, ir visada kaip ir mes siekė laisvės kovodami. Indėnai nešioja plunksnas, nes erelio plunksnos pažymi žmogaus dvasinį tobulumą. Teisę nešioti plunksną reikėjo užsitarnauti, nes kiekviena nauja plunksna reiškė nuveiktą darbą savo bendruomenei. O prie plunksnos pririštas raudonas siūlelis reiškė, jog jos plunksnos savininkas vykdydamas savo veiklą buvo arti mirties. Toliau skaitėme Indėnų vado Sietlo kalbos ištraukas, pasakytas 1854 metais JAV prezidentui, baltajam žmogui indėnų kalba. Ji buvo užrašyta daktaro Henrio Smito. Jis pabrėždavo, kad jo paties anglų kalba buvo neįgali pavaizduoti visą vado Sietlo minčių ir palyginimų grožį. Ir šiandien šioje kalboje keliami vertybiniai klausimai, kurie lygiai tiek pat reikšmingi, kaip ir prieš pusantro amžiaus. „Kaip jūs galite nupirkti dangų arba žemės šilumą? Ši mintis mums nesuprantama. Jei mes nevaldome oro gaivumo ir žuvies plekštelėjimų vandenyje, tuomet kaip jūs galite juos iš mūsų nupirkti? Mano tautai kiekviena žemes pėda yra Šventa. Kiekvienas žvilgantis pušies kankorėžis, kiekvienas smėlio krantas, kiekvienas rūko debesėlis miške, kiekviena pievelė, kiekviena zyzianti muselė, medžių kamienais tekančios sultys, – viskas šventa mūsų tautos atmintyje ir jausmuose. Pasitraukę į kelionę tarp žvaigždžių mūsų mirusieji niekada neužmiršta tos nuostabios žemės, kadangi ji – Motina. Mes tos žemės dalis ir ji – dalis mūsų pačių. Kvepiančios gėlės – mūsų seserys. Elnias, žirgas, paukštis – mūsų broliai. Kalvos, sultingos pievos, šiltas žirgo kūnas ir žmogus, – visi jie viena šeima. Mums ši žemė – Šventa. Kad ir kas atsitiktų žemei, tas pats atsitiks ir jos vaikams. Kai žmogus spjauna ant žemės, jis spjauna pats ant savęs. Štai ką mes žinome: ne žemė priklauso žmogui, o žmogus priklauso žemei. Štai ką mes žinome: viskas pasaulyje su viskuo susiję, kaip kraujas, kuris suvienija visą giminę. Viskas tarpusavyje susiję. Kas atsitinka žemei, tas atsitinka ir jos vaikams. Ne žmogus mezga gyvybės tinklą – jis tik viena gija jame. Dievas visų žmonių ir vienodai užjaučia visus. Jam šita žemė – brangenybė ir blogai elgtis su žeme, reiškia pakelti ranką prieš jos Kūrėją.“ Antroje koncerto dalyje koncertavo akordeonistas Andrius Šimkus, pelnęs laureato vardus ir daugybę apdovanojimų. Koncerto pabaigoje, su Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo švente visus pasveikino Rykantų universalaus daugiafunkcio centro direktorius Dariuš Nedveckis, pagerbdamas ir moteris su praėjusia tarptautine moterų solidarumo diena, apdovanodamas tulpėmis.

  Sveikiname su Kovo 8- ąja

  Žiemos žaidynės
  Rykantų universaliame daugiafunkciame centre 2018 m. vasario 24 d. įvyko renginys „Žiemos sporto žaidimai“ Visų atvykusių nuotaiką skaidrino šaltis ir saulėtas oras. Ilgai nelaukę išsirinkome dviejų komandų kapitonus: Lauryną Ravako ir Mantą Klimaševskį, o jie savo ruožtu rinkosi savo komandų narius. Subūrę dvi - geltonųjų ir raudonųjų komandas pradėjome apšilimą ir pirmąją treniruotę - virvės traukimo rungtį ant slidaus sniego. Vėliau, kad sutvirtinti vieningumą, kiekviena komanda susirišo atskiromis virvėmis ir turėjo įveikti nemažą atstumą klampia sniego danga. Įgijusios bendrumą treniruotėje, abi komandos pradėjo estafetės rungtį, kuri susidėjo iš keturių dalių: nusileidžiant nuo kalniuko su čiuožyne ir bėgimu iki rogučių su tempiamu dalyvių, tada treniruotėje išbandyta aprištos virvės rungtis ir galutinė estafetės dalis buvo specialiai pagamintos slidės pritaikytos dviem dalyviams - dvigubų slidžių rungtis su metimu į taikinį. Na, ir žinoma šventę vainikavo sniego žaidynių mūšis su taikiniai, „pilimis“, kurias galima buvo apginti ir rinkti taškus pataikius į priešininko pilį mėtant sniego gniūžtėmis. Kol teisėjai skaičiavo taškus, abi komandos lauke gėrė karštą arbatą. Suvedus rezultatus paaiškėjo, kad abi komandos surinko vienodą taškų skaičių ir visi džiaugsmingai sutiko žinią, kad nugalėjo draugystė. Rykantų universalaus daugiafunkcio centro direktorius Dariuš Nedveckis įteikė abiejų komandų nariams: Laurynui ir Aleksandrui Ravako, Ruslanui Gajevskiui, Nikui Parfilovui, Mantui ir Justas Klimaševskiams, Beatai Pulovič, Karoliui ir Edvinui Muravskiams prizus ir padėkos raštus už dalyvavimą Rykantų žiemos sporto žaidynėse. Šaltas oras buvo sušildytas saulėta nuotaiką ir gerais įspūdžiais sportuojant.

  Kviečiame visus

  Vasario 16


  2018 metų vasario mėnesio penkioliktą dieną Rykantų universaliame daugiafunkciame centre vyko teatralizuotas koncertas skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui,kuriame dalyvavo Grigiškių meno mokyklos auklėtiniai ir pedagogai. Teatralizuotoje veiksmo pradžioje sugrįžome į 1918 metų vasario mėnesio devynioliktą dieną, kuomet Vilniuje, Totorių g. 20, M. Kutkos spaustuvėje buvo išleistas laikraštis „Lietuvos Aidas“, kuriame pirmą kartą viešai Lietuvos Taryba paskelbė Lietuvos nepriklausomybę. Šio laikraščio kopiją, beveik nesiskiriančią nuo originalo, žiūrovams dovanojo mažieji Rykantų cento vaikų darželio aktoriai, pranešdami žiūrovams apie paskelbtą Lietuvos nepriklausomybę 1918 metais. Vaikų dėmesys spektaklyje į Lietuvos valstybės simbolius, - liaudies dainą, Gedimino bokštą, valstybės trispalvę vėliavą, Lietuvos valstybės giedamą himną, išliks mažųjų aktorių ir koncertuojančių dalyvių atmintyje, tarsi tas Lietuvos paveldu tapęs laikraštis, pageltęs nuo laiko, mums išsaugojęs žinią,dovaną po šimto metų. Lietuvos vėliavą1918 m. balandžio 25 d. vienbalsiai patvirtino Lietuvos Taryba ir nutarė ją, gavus Vokietijos okupacinės administracijos leidimą, iškelti Vilniuje, Gedimino pilies bokšte. Vokiečiams pasitraukus iš Vilniaus 1919 m. sausio 1 d. vakare Vilniaus komendanto K. Škirpos iniciatyva Lietuvos trispalvė antrą kartą iškelta Gedimino pilies bokšte, prie jos pastatyta sargyba, vėliava pagerbta šūvių salve. Lietuvos himnąVincas Kudirka parašė ir paskelbė laikraštyje „Varpas“ 1898 m. lapkričio-gruodžio mėn. Nr. 6. Nuo tada „Tautiška giesmė“ buvo giedama įvairiuose renginiuose. 1919 m. „Tautiška giesmė“ patvirtinta Lietuvos himnu. Norėdami praskaidrinti šios šventės nuotaiką teatrališkai pažvelgėme į to meto įvykius. Lietuvių kalba, liaudies daina, Gedimino bokštas su trispalve Lietuvos vėliava, Lietuvos himnas, nepriklausomybės akto signatarai - Lietuvos valstybės simboliai, tačiau be mūsų jie nieko nereikštų. Kol gyvuosime mes, Lietuvos tautą, tol šie simboliai bus reikalingi mums. Kartu su Grigiškių meno mokyklos jaunučių choru sugiedoję Lietuvos valstybės himną, žiūrovai maloniai praleido laiką klausydamiesi teatralizuoto koncerto muzikos, kurią dovanojo Grigiškių meno mokyklos auklėtiniai ir pedagogai Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui.Ta proga visus šiltai pasveikino Grigiškių Šventos Dvasios bei Rykantų Švenčiausios Trejybės parapijų klebonas AndžejAndžejevski. Su Lietuvos šimtmečiu sveikino ir Trakų rajono savivaldybės merė Edita Rudelienė bei Tarybos narė Alina Kovalevskaja. Rykantų universalaus daugiafunkcio centro direktorius DariušNedveckispadėkojoGrigiškių meno mokyklos auklėtiniams ir direktoriai Kristinai Ulevičiūtei įteikdamas atminimo dovanas, dėkodamas už skambų Lietuvos šimtmečiui skirtą koncertą.

  Atkurtai Lietuvai 100

  Džiaugiamės mūsų centrą lankančių vaikų aktyvumu. Dalyvavusius konkurse ,,Atkurtai Lietuvai 100“ pasveikinti ir apdovanoti atvyko vertinimo komisijos pirmininkė- Trakų rajono savivaldybės merė Edita Rudelienė.

  Su Šv. Valentino diena!

  Užgavėnės Rykantuose
  Užgavėnės 2018 m. vasario 13 d. švenčiamos ir Rykantuose, universalaus daugiafunkcio centro kieme. Susirinko gausus būrys norinčių išvaryti žiemą iš kiemo. Šokiais dainomis burtais ir trankia muzika vijome lauk visokias negeroves, kad kiti metai būtų maloningi ir derlingi mums, Rykantų krašto žmonėms. Žinoma, kanapinis laimėjo prieš lašininį, pranešdamas apie susikaupimo metą, sulaukiant pirmos pavasario žalumos. To linkėjome visiems sudegindami Užgavėnių Morę, praėjusių metų negandas nusimesdami persivertę ant sniego per galvą.

  Kviečiame visus

  Poniškos užgavėnės Trakuose
  2018 m. vasario 10 diena Trakuose buvo „Poniška“. Trakų rajono Rykantų universalaus daugiafunkcio centro darbuotojai su Rykantų krašto bendruomenėmis susibūrę į kaimo kapelą „Blynai“, linksmino visus susirinkusius šokiu ir daina. Toks „Poniškų Užgavėnių“ pavadinimas tikrai atitiko senuosius papročius, kurie sako, kad visko turi būti daug. Daug kaukių, blynų, dalyvių, geros nuotaikos, šokių, dainų ir linksmybių. Daug žiūrovų, kurie išvarė žiemą iš kiemo ir sudeginę Morę laimingi pradėjo laukti pavasario.

  Kviečiame dalyvauti

  LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠIMTMEČIO MINĖJIMAS

  Kviečiame dalyvauti

  Sausio 13-tosios minėjimas
  2018 m. sausio 12 dieną Rykantų universaliame daugiafunkciame centre vyko Sausio 13 minėjimas, prisimenant žuvusius už laisvę, praėjus 27 -neriems metams nuo atmintinos 1991 metų sausio 13 nakties ir vykusio masinio, taikaus Lietuvos piliečių pasipriešinimo prieš Sovietų Sąjungos vadovybės pasiųstą, sunkiąja karine technika ginkluotą, specialiai parengtą, armijos desantininkų grupuotę, kurie naudodami karinius veiksmus, prieš beginklius Lietuvos žmones, užėmė Vilniaus televizijos bokštą, Radijo ir televizijos komiteto pastatus ir kitus reikšmingus objektus. Prie televizijos bokšto Vilniuje žuvo 14, sužeista 702 taikūs ir neginkluoti žmonės, iš jų kulkomis sužeisti 52. Televizijos bokštas, Radijo ir televizijos komiteto pastatai buvo užimti, tačiau planų pulti Parlamentą kariškiai atsisakė. Minėjime kalbėjo Rykantų parapijos Švenčiausios Trejybės bažnyčios klebonas Andžej Andžejevski, Rykantų universalaus daugiafunkcio centro Direktorius Dariuš Nedveckis. Rykantų apylinės suaugusieji ir vaikai dainavo laisvės dainas.

  Atmintiną sausio 13 –tąją, „Laisvės gynėjų dieną“, tylos minute pagerbti, prisiminti eilėmis ir laisvės dainomis apdainuoti žuvę Sausio 13:

  Loreta Asanavičiūtė,

  Virginijus Druskis,

  Darius Gerbutavičius,

  Rolandas Jankauskas,

  Rimantas Juknevičius,

  Alvydas Kanapinskas,

  Algimantas Petras Kavoliukas,

  Vytautas Koncevičius,

  Vidas Maciulevičius,

  Titas Masiulis,

  Alvydas Matulka,

  Apolinaras Juozas Povilaitis,

  Ignas Šimulionis,

  Vytautas Vaitkus.


  Sausio 13-tosios minėjimas

  Trys karaliai
  2018 m. sausio 5 d. Rykantų universalus daugiafunkcis centras sulaukė „Trijų Karalių“ - jų šventės. „Karaliai nustatė“ saulės padėtį danguje. „Karaliai“ kaip ir seniau, taip ir dabar išėję į lauką ar atidarę langą, pro jį mato pasaulį. Mato medžius, namus, žolę..., - visa tai yra pasaulis. Visą kas yra po saule, o svarbiausia pati saulę. Ten kur dangus susijungia su žeme yra akiratis, iš už akiračio ji ir kyla, teka. Bet jeigu daug dienų saulės nėra, ji nepakyla, nešildo, tada viskas sušąla, niekas neauga viskas apmiršta. Todėl žmonės ir laukia saulės. Kai mes šventėme Kūčias, tai buvo ta ilgiausia naktis, tada saulė buvo „sustingus“. Praėjo 12 dienų ir „Trys Karaliai“, išminčiai, sulaukę saulės, pasiruošę lazdas, krivules, per kurias stebėjo saulę, ėjo visiems pranešti ir visų sveikinti. Pranešė, kad ši diena yra didžioji saulės sugrįžimo šventė. Apsilankę „Trys Karaliai“ – išminčiai, atnešė dovanų – „aukso“ smilkalų ir miros smilkalų sakų, kad šią dieną namuose pasmilkytume – tegul paviešėjusios vėlės keliauja į anapus. O, kad atgal nesugrįžtu durys būdavo pažymimos burtų ženklais.