Archyvas


 • 2014 metai
 • 2015 metai
 • 2016 metai
 • 2017 metai


 • 2017 metai


  Padėkos vakaras

  2017 m. gruodžio 27 d. Trakų rajono universaliame daugiafunkciame centre vyko Kalėdinis padėkos vakaras skirtas Rykantų krašto bendruomenei. Palaimingų Šv. Kalėdų ir Metų Naujų, o svarbiausia dvasinės ramybė, santarvės ir Dievo palaimos linkėjo Grigiškių Šventosios Dvasios bei Rykantų Švenčiausiosios Trejybės parapijų klebonas Andžej Andžejevski. Už bendradarbiavimo optimizmą, geranoriškumą, šviesią viltį, džiaugsmą darant gerus darbus, dėkojo Trakų rajono universalaus daugiafunkcio centro direktorius Dariuš Nedveckis, įtekdamas padėkos dovanas visų gerbiamam klebonui Andžej Andžejevski, Rykantų bendruomenės pirmininkui Česlovui Jociui, Rykantų seniūnaičiui Dariuš Žukovski. Rykantų universalaus daugiafunkcio cento direktorius, Dariuš Nedveckis, savo dėmesiu ir dovanomis pagerbė visus, dėkodamas ir šio vakaro svečiams - Rūdiškių kultūros centro instrumentinio muzikos ansamblio „Concord“, muzikantams, vadovui Rimvydui Stanaičiui ir Rūdiškių kultūros centro direktorei Marijai Jankovskajai, už nuostabų koncertą, muzikinį optimizmo skleidimą, šviesą ir viltį.

  Trys karaliai

  Katinėlių Kalėdos
  2017 m. gruodžio 22 d. Trakų rajono universaliame daugiafunkciame centre vyko šokio ir muzikos pasaka – spektaklis „Katinėlių kalėdos“. Tai buvo ypatingas, trumpiausios dienos ir ilgiausios nakties, metų laikotarpis, kuomet visos sekamos stebuklinės pasakos vyksta tikrovėje, kai prakalba gyvulėliai, kai paprastas vanduo virsta stebuklingu. „Seniai, seniai, o gal dabar, vienoje Rykantų Katinų Karalystėje gyveno Katė Karalienė, kuri norėjo būti pati. Pati, pati, pati balčiausia. Ji gyveno pačioje, pačioje – apačioje? Ne, ji gyveno aukštai, pačioje, pačioje balčiausioje pilyje, miegojo balčiausiame guolyje ir sapnavo balčiausius sapnus. Katė karalienė visai nemiega. Nes jai vis neramu, ji vis galvoja apie Rykantų Katinų Karalystę. Tik ji vis nežino ar galvoja, ar sapnuoja, kaip ji rūpinasi Rykantų Karalystės katinėliais? Katės Karalienės nagai – lenkti į save ir, kad niekas to nematytų ji dėvi baltas kojines ir baltas pirštines.“ Kaip ir visos pasakos, taip ir ši baigėsi laimingai, katinėlius aplankė Kalėdų senelis su dovanomis. Centrą sveikino Trakų rajono savivaldybės Tarybos narė - Alina Kovalevskaja.

  Vainikų pynimo edukacija
  Laukdami Šventų Kalėdų ir artėjančių Naujųjų metų džiaugiamės kūrybine kalėdinių vainikų pynimo ir dekoravimo edukacija (renginys vykęs 2017 m. gruodžio 19 d.). Dėkojame floristei Anai Urbanovič už nuoširdų bendradarbiavimą. Dalinamės mūsų gražios bendros veiklos akimirkomis.

  Kviečiame

  Visus kviečiame

  Kviečiame dalyvauti

  Eglutės įžiebimo šventė


  2017 m. gruodžio 8 d. Trakų rajono universaliame daugiafunkciame centre vyko Eglutės įžiebimo šventė. Susirinko gausus būrys vaikų ir svečių ir Centro patalpas užliejo šventinės nuotaikos atmosfera. Burtai – kalėdinio laikotarpio susikaupimo, ateities spėjimo, vilties ir tikėjimo tuo kas vyksta metas. Vėlės padeda viską sužinoti. Burtai susiję su vandeniu, nes vandenyje galima pamatyti ateitį. Giesmėse kalbama apie elnią devyniaragį, žvelgiantį į vandenį ir skaičiuojantį savo ragus. Kūčių stebuklų naktį vidurnakty vanduo virsta ypatingu, o gyvuliai prašneka žmogui suprantama kalba. Ištarti linkėjimai, žodžiai turi galios ateičiai ir tarsi grūdai - sėklos pasėjami šventvakaryje. Nuo sniego viskas prašviesėja, o Saulelė tarsi sustingsta laukime. Kasmet toji diena kartojasi ir šiemet laukdami Kalėdų senelio parašėme jam bendrą laišką, kurį pririšę prie balionų išsiuntėme į šiaurę.

  Kviečiame dalyvauti

  Tik aktyvi bendruomenė - gyvybinga
  Bendra veikla, vienijantis tikslas ir uždaviniai sujungia bendruomenės narius puoselėti tą svarbų visus jungiantį bendrystės jausmą. Tik siekdamos bendro tikslo, bendruomenės išlieka stiprios, aktyvios ir gyvybingos. Trakų rajono kaimo bendruomenėje „Nendrinukė“ jau nuo 2012 m.vyksta įvairūs tradiciniai renginiai, kuriais siekiama sujungti visus kaimo bendruomenės narius, ypatingai įtraukiant socialinę atskirtį patiriančius asmenis. Įgyvendinant projektą „Tradiciniai kaimo bendruomenės „Nendrinukė“ renginiai Nr. PKB-270", vasarą prie Čiukiškių ežero du renginiai: „Diena su augintiniais” ir „Žirnis pupą apkabino”. Įvykę renginiai apjungė aktyvius bendruomenės narius organizuojant ir vykdant visas veiklas. Buvo pasitelkta vaikų, jaunimo, jaunų šeimų, vyresnio amžiaus žmonių idėjomis bei pagalba. Savo patirtimi bei produkcija turėjo progos pasidalinti vietiniai amatininkai, o savo pačių augintomis rudens gėrybėmis „Nendrinukės“ nariai mielai pasidalino su stokojančiais ir juos nugabeno Trakų rajone esančiame "Paramos šeimai ir vaikams centrui“. Kaimo šventės „Diena su augintiniais” metu surinkti pinigai, inventorius buvo perduoti gyvūnų prieglaudai „Sos gyvūnai”. Kaipgi šventės be linksmybių? Renginių metu senovės kaimo žaidimus žaidė ir šėlo ne tik vaikai ir jaunimas, bet ir vyresnio amžiaus bendruomenės nariai. Daug dėmesio, palaikymo, prizų gavo ir keturkojai draugai. Parodomieji kurtų bėgimai paskui netikrą zuikį, pramogos kliūčių ruože, maudynės ežere, bėgimas su augintiniais įtraukė visus dalyvius į nuostabios šventės sūkurį. Didžiuojamės ir džiaugiamės, kad tradiciniai bendruomenės renginiai dar labiau suvienijo visus bendruomenės narius, bei sustiprino bendrystės jausmą. Lėšas projektui įgyvendinti skyrė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

  Lenkijos nepriklausomybės minėjimas
  Lapkričio 10 d. Rykantų universaliame daugiafunkciame centre minėjome Lenkijos Nepriklausomybės 99-asias metines. Šia proga Vilniaus Lenkų teatro studija padovanojo susirinkusiems poezijos ir dainos programą skirtą šiai garbingai šventei: NEPRAŽUVO, TOL KOL MES... Šventė iškilmingai prasidėjo Lietuvos ir Lenkijos valstybių himnais. Susirinkusius pasveikino Lietuvos Respublikos seimo narys Jaroslav Narkevič, primindamas susirinkusiems, kad mūsų tautas sieja ne tik artima kaimynystė, bet ir bendra istorinė patirtis, abiejų tautų didžiulis indėlis į nepriklausomybės atkūrimą, bendrą abiejų valstybių siekį ir nuoširdžiai palinkėjo abiejų valstybių žmonėms gerovės, klestėjimo ir vienybės. Šventėje dalyvavo ir Trakų rajono savivaldybės tarybos narės Alina Kovalevskaja ir Teresa Solovjova. Rykantų seniūnaitis Dariuš Žukovski. Vilniaus Lenkų teatro studija, šventiniame minėjime, atliko lenkų autorių patriotiniai kūrinius, puikią literatūrinę - muzikinę kompoziciją, kurią atlikdami papasakojo visiems susirinkusiems apie sudėtingą kovos kelią nuėjusią lenkų tautą, garbingos savo šalies istorijos, Tėvynės laisvės kūrėją. Itin jaudinančiai skambėjo poeziją ir dainos šlovinančios drąsą, ryžtą, pasiaukojimą vardan šalies laisvės. Visiems svečiams ir Vilniaus Lenkų teatro studijai, už puikią programą skirtą Lenkijos Nepriklausomybės metinėms, nuoširdžiai padėkojo Rykantų universalaus daugiafunkcio centro direktorius Dariuš Nedveckis.

  Mocartas ir stebuklų fleita
  Valstybinio simfoninio orkestro muzikantės - Daiva Gudelevičiūtė (altas) ir Žibutė Valkaitytė (fleita), pristatė V. A. Mocarto gyvenimą, kūrybą ir operą „Užburtoji Fleita“, supažindino su fleitos, ir alto instrumentais. Nuostabių atlikėjų iniciatyva, tokie muzikiniai koncertai vyksta jau metai. Dalyvauta Ukmergės, Kaišiadorių, Molėtų ir Trakų savivaldybėse. Atlikėjos planuoja tęsti „Mocartas ir jo Stebuklų fleita“ muzikinius pasirodymus, pristatant projektą Lietuvos kultūros tarybai, kaip vaikams ir jaunimui svarbų klasikinės muzikos pasaulio pažinimo būdą. Baigiamasis koncertas planuojamas Vilniaus rotušėje, kurioje ir vyks opera „Užburtoji fleita“.

  Kviečiame dalyvauti

  Rykantų universalaus daugiafunkcio centro trečiasis gimtadienis
  Ir vėl su džiaugsmu Rykantų ir apylinkių gyventojai bei svečiai šventė Rykantų universalaus daugiafunkcio centro trečiąjį gimtadienį. Daugeliui dalyvavusių šis pastatas visada išliks atmintyje kaip mokykla, kurioje prabėgo vaikystė ir jaunystė, ir visada liks Mokykla, kurioje mokėsi, dirbo, ir netgi gyveno. Dabar žinoma, tai atnaujinto Trakų rajono Rykantų universalaus daugiafunkcio centro trečiasis gimtadienis, į kurį kartu švęsti atvyko ir sveikino steigėjai ir rėmėjai Trakų rajono savivaldybės Tarybos nariai: Alina Kovalevskaja ir Tadeuš Tučkovski, Trakų rajono savivaldybės kultūros ir turizmo skyriaus vedėja Agata Mankeliūnienė, Trakų rajono policijos komisariato vyriausioji specialistė Viktorija Aleknavičiene. Rykantų bendruomenės pirmininkas Česlovas Jocius, Rykantų seniūnaitis Dariuš Žukovski ir Valų kaimo bendruomenės valdybos narys Jonas Radzevičius. Žmogaus pati svarbiausia asmeninė šventė – gimtadienis. Artėja atkurtos Lietuvos šimtmetis - garbingas šalies gimtadienis. Šio atkurto pastato daugiafunkciam centrui tik trečiasis gimtadienis, tačiau šiame pastate buvusi mokykla mena jau 81-mąjį gimtadienį. Štai toks žmogui įprastas laiko skaičiavimas gimtadieniais. Į šį pastatą, buvusią savo darbovietę, atvyko buvusios garbios mokytojos Stanislava Gavrilik ir Regina Syroicienė. Gimtadienio šventę pratęsė mokyklinis skambutis, pakvietęs visus į improvizuotą pamoką, kurią pravedė būsimi mokytojai, Rykantų darželio auklėtiniai Davidas ir Gytis. Už nuostabius sveikinimus visiems nuoširdžiai padėkojo Rykantų Centro direktorius Dariuš Nedvedckis ir sveikinimų kulminacija įvyko užgesus šviesoms, kai į sceną įžengė, nešina tortu papuoštu trimis degančiomis žvakutėmis, mūsų padangės žvaigždė, daugelio konkursų nugalėtoja, Katažina Zvonkuvienė, „Ilgiausių metų“ giesme pradėjusi šventinį koncertinį pasirodymą.

  Rudens aruodai
  „Rudens aruodų“ šurmulys prasidėjo paskelbus šventės pradžią, susirinkusius sveikino ir gausaus derliaus linkėjo ne tik organizatoriai – Lentvario kultūros rūmai, tačiau ir nemažas būrys šventėje dalyvavusių svečių: Seimo nariai Jonas Liesys ir Jaroslav Narkevič, Trakų rajono savivaldybės merė Edita Rudelienė bei savivaldybės tarybos narės Inesa Židonytė, Teresa Solovjova, Jelena Jočionienė ir Alina Kovalevskaja. Dalyvavusieji Rykantų universalus daugiafunkcio centro auklėtiniai, pedagogai ir Rykantų bendruomenė, Lentvaryje vykusioje šventėje „Rudens aruodai“, įkūrė savo „kiemelį“, papuošdami rudeniniais rankdarbiais ir gėrybėmis. Paskanavus šv. Pranciškaus košės, kuria vaišintis kvietė seniūnas Vytas Rukšėnas, dalyvavome bendroje pasirodžiusių kolektyvų programoje. Rykantų Centro vaikų šokių būrelis visus pralinksmino smagiu savo pasirodymu „Cirkas“. Iš Rykantų atsivežėme ne tik šokančius vaikus, tačiau ir linksmą pramogą, kurioje galėjo dalyvauti bet kuris žiūrovas – bulvių mėtymo konkursą. Nugalėtojams padovanojome kvietimus į šį mėnesį Rykantuose vyksiantį Katažinos Zvonkuvienės koncertą. Dalyvavome ir buvome apdovanoti obuolinių patiekalų konkurse. Šventės koncertinę programą užbaigė mūsų centro direktoriaus Dariušo Nedveckio vadovaujamas Trakų kultūros rūmų rusų liaudies dainų kolektyvas „Zabava“, kuris užkrėtė savo energija ir plačiomis šypsenomis.

  Kviečiame dalyvauti

  Kviečiame

  Sveikiname

  Gimtadienio koncertas

  Rudens Aruodai

  Amatininkai vienai dienai

  Užsiėmimų tvarkaraštis

  Rudens sporto šventė
  Rykantų „Rudens sporto šventė 2017“ prasidėjo apšilimo programa, kurią pravedė sporto entuziastas, orientavimosi ir multisporto gerbėjas, instruktorius Darius Karaša. Vyko aktyvi grupinė treniruotė, pokalbis su mankštos elementais, kurioje dalyvavo ir maži, ir dideli. Tai buvo 30-oji Lietuvos savivaldybių projekto „Sveikas gyvenimas – blaivus gyvenimas!” veiklos sportinė mankšta, skirta keisti vietos gyventojų kritinį mąstymą savo sveikatos atžvilgiu, sudominti juos iš esmės susimąstyti apie savo asmeninę atsakomybę už savo sveikatą bei pradėti sveikiau gyventi. Už aktyvią treniruotę Darius Karaša apdovanojo geriausius, kurie gavo puikias sportines gertuves. Amerikoje prieš antrą pasaulinį karą, Santa Monikos paplūdimyje buvo pardavinėjamas pyragas kartu su lėkšte. Pyragą suvalgydavo likdavo lėkštė, ją tiesiog pradėjo mėtyti tarpusavyje, taip buvo pradėta nauja laisvalaikio praleidimo forma. Šiandien su šiuo sporto įrankiu yra sukurtos 5 sporto šakos. Dvilėkštis – nauja, dvidiskio lėkščiasvydžio žaidimo forma, su originaliomis taisyklėmis sukurtomis Trakų rajone prieš dešimtmetį. Žinių, kad tokia žaidimo forma būtų žaidžiama ar rengiami turnyrai, interneto platybėse aptikti nepavyko. Žaidžiama vienas prieš vieną. Tai salės, lauko - žolės ar paplūdimio sporto šaka, kurioje naudojami 12x6 m (badmintono aikštelės) matmenys ir badmintono ar lauko teniso tinklas, virš kurio, ir svaidoma lėkštė. Tad antroji šventės dalis buvo naujos sporto šakos – dvilėkščio taisyklių pristatymas, mokomosios treniruotės ir turnyras.

  Pirmojo dvilėkščio turnyro nugalėtojus pasveikinome ir apdovanojome diplomais ir atminimo dovanomis.

  1 vieta Aušra Bieliūnaitė

  2 vieta Danielius Nenartavičius

  3 vieta Karolis Kerdokas

  Smiginio varžybose nugalėtojais tapo:

  1 vieta Dovydas Muravskis

  2 vieta Karolis Kerdokas

  3 vieta Edvinas Muravskis

  Sporto šventė baigėsi, tačiau liko gera nuotaika, sportuojant praleistas laikas ir viltis nugalėti kitose varžybose.


  Rudens sporto šventė

  Tradicinė derliaus šventė

  Naujos darželio grupės atidarymas ir Rugsėjo 1-oji

  Kviečiame

  Baltijos kelias


  Žolinė Rykantuose

  Kiek išminties palyginus žmogų su žolele. Žmogaus gyvenimas - ta trumpa vasara, kurioje spėjame žydėti, užauginti vaisius, subrandinti sėklas ir kaip K. Donelaitis rašo „Metų“ poemoje: „Mes tarytum žolelės ant laukų dar augdami žydim. Kiekviens žmogus užgimdams pumpurui lygus, Iš kurio žiedelis jo pirmiau pražįsta, Ik po to jis, peržydėjęs ir nusirėdęs, Užaugin vaisius ir amžių savo pabaigia. Taigi matai, kaip žmogiškas trumputėlis amžius Žydinčioms ir krintančioms prilygsta žolelėms.“ Skinti žolynai yra mums būdingi. Pasak etnologės G. Kadžytės „Tą liudija ir grožinės literatūros tekstai. Merginos netgi kasdien segdavosi gėles į plaukus, eidamos į bažnyčią visada, jei tik turėjo, nešdavosi gėlių puokštelę, moterys maldaknygių skirtukais naudojo džiovintus žolynus... Tad ir Žolinių puokštę Lietuvoje galima pripažinti kaip vieną išskirtinių šios šventės raiškų.“ Nors seniau žmogus žinojo kiekvieną savo lauko pėdą, bet prieš žolinę lauką apeidavo iš naujo. Tarytum iš šalies žvelgdavo į savo nuveiktą darbą, mąstydavo, kur ir ką sės rudenį bei pavasarį. Kartu einanti ūkininko pati iš javų, žolių rinkdavo po vieną ar kelis stiebelius į vieną puokštę ir eidavo į bažnyčią. Mūsų rengiama žolinių šventė prasidėjo Šv. Mišiomis Rykantų Švč. Trejybės bažnyčioje, po jų prasidėjo Rykantų universalaus daugiafunkcio centro surengta popietė, kurioje su nuostabia Žolinių programa dalyvavo, dainavo ir apie papročius pasakojo Rūdiškių lenkų dainos ansamblis „Rudiščane“ su vadove J. Norkūniene. Apie Rykantų krašto žoles, jų gydomąsias galias pasakojo žolininkė Regina Syroicienė, vaišino popietės dalyvius įvairių žolelių arbata. Popietės pabaigoje visiems maloniai apie savo šeimos verslą pasakojo trečios kartos žolininkė Alma Kasperavičienė iš S. Trakų seniūnijos, Bedugnės kaimo laukų ypatingų žolių pagamintą įvairią kosmetiką iš bičių vaško, medaus ir aliejų.

  Žolinė Rykantuose


  Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo Valstybės dienos šventė
  Piliakalniai mūsų valstybingumo liudininkai. Buvo būdingi tik baltų kultūros piliečiams. Žmonėms pylusiems kalnus gintis, ginti savo žemę, savo tikybą, savo židinius, savo ugnį. Vien dabartinėse Lietuvos valstybės žemėse piliakalnių yra apie tūkstantis. Daugiau kaip ant šimto iš jų giedojome savo valstybės tautinę giesmę. Pagarbūs kreipiniai į žmogų yra kilę nuo žodžio piliakalnis. Pilė́nas, -ė pilies ar piliai priklausančios teritorijos gyventojas, piliẽtis, -ė pilnateisis kurios nors valstybės narys, pilies gyventojas, pilionis, -ė pilies gyventojas, gynėjas, miesto ar dvaro gyventojas, pilininkas, -ė miesto gyventojas, miestietis Net ir nedidelė bendruomenė, savo didele galia, susitelkimu, supildavo aukščiausius piliakalnius ir lygiose vietose. Na, o mūsų bendruomenės Stirnių piliakalnis, piltas gamtos sustumtoje kalvoje. Tereikėjo supilti ant jos gynybinius pylimus ir statyti gynybinę pilį su bokštais. Tokie gražūs žodžiai, pilnumas, pilnas aruodas grūdų, pilna piliakalnio aikštė piliečių, pilnas stiprybės, pilnas jėgų žmogus. Ir tų jėgų tikrai reikėjo. Reikėjo mūsų jauniesiems piliakalnių gynėjams, kurie pažino piliakalnių "gynybą" žaisdami ir varžydamiesi, pažino tautos istoriją, mūsų piliakalnį, stiprybės, vieningumo, valstybingumo liudytoją. Stirnių piliakalnio jaunųjų gynėjų šventę baigėme 21:00 giedodami Lietuvos valstybės tautinę giesmę.

  Piliakalnio Gynėjai

  Sveikiname Jonus ir Janinas

  Vaikų vasaros stovykla
  Įkvepiantis vaikų pasaulis: įspūdžiai iš vaikų vasaros stovyklėlės Rykantuose Vaikams šiandien labai reikia jautrumo – žmogui, gamtai, menui, praeičiai. Jie nuolat turi mokytis gerumo, kūrybiškumo, atvirumo pasauliui. Rykantų universalaus daugiafunkcio centro vaikų stovyklėlės dalyviai – 8-12 metų berniukai ir mergaitės, per penkias dienas tapo šiek tiek choristais, šiek tiek archeologais, dar truputėlį biologais. Per keturias dienas aplankyti svarbūs Rykantų apylinkių archeologiniai ir istoriniai objektai, vaizdingas kraštovaizdis. Pilkapiai. Nužygiavome iki Maišinės-Sausių pilkapyno. Pasakojimų apie palaidotus lietuvių protėvius, senąjį baltų tikėjimą, vaikai klausėsi tarsi pasakos, kur tikrovė neatsiejama nuo to, ko negalime matyti plika akimi. Vaikai, degdami aukuro ugnį giedodami giesmę deivei Gabijai, pajautė, kad tokiu būdu jie tampa tūkstantmetės istorijos paslapties dalimi. Poezija. Vienuolikos metų Ieva Suščinskaitė rašo eiles. Skaitant jas, norisi tikėti, kad poezijos mūza visą gyvenimą bus jos artima draugė. Ačiū jai, kad pasidalino stovykloje sukurtais eilėraščiais. Žygiuoja Melsvu keliu žygiuoja maršas, Vabalų ir skruzdžių pilnas. Pakeliui žygiuoja paršas Dideliu pilvu. Neris. Visai šalia Rykantų yra Neries regioninis parkas. Didžiąją jo dalį sudaro miškai, prasidedantys čia pat už Balčiūnų kaimo. Įveikta devynių kilometrų kelionė miško tekeliais. Lietuvos upių motina vadinama Neris čia daro didžiausią savo kilpą ir yra labai srauni. Neries regioninio parko ekologas Saulius, rodė drugelių kolekciją ir pasakojo apie šiose apylinkėse gyvenančius žvėris, paukščius, leido klausytis jų balsų. Po to ėjome „ganytis“ į pievą ieškoti vaistinių augalų, su didinamuoju stiklu tyrinėjome vorus, varnalėšos lapus. Vilties diena. Gedulo ir vilties dieną - nutarėme minėti senojoje Rykantų bažnyčioje. Prieš tai mokėmės kurti, klausytis, išgirsti save ir supantį pasaulį, išreikšti šventumo pojūtį žodžiais. Vaikai patys pasirinko tylos temą bendram eilėraščiui kurti. Eilėraštis virto giesme. Gedulo ir vilties minėjimas tąkart virto vilties švente.

  Džiazo koncertas
  Viešnia iš Pietų Korėjos Katja HyunJung Ji ir mūsų kolega Manvydas Pratkelis Nyderlandų karališkosios konservatorijos absolventai suteikė Rykantų centro lankytojams unikalią galimybę pasiklausyti džiazo muzikos. Jauniesiems klausytojams buvo puiki proga išgirsti žinomus kūrinius skambančius šiek tiek kitaip, bei susipažinti su Katja artimiau.

  Gedulo ir Vilties dienos minėjimas

  Rykantų parapijos Švč. Trejybės bažnyčioje, vyko mišios už Rykantų parapijos mirusiuosius ir už gyvuosius ir mirusius tremtinius. Po šv. mišių vyko gedulo ir viltis dienos minėjimas. 1941 m. birželio 14 dienos Sovietų Sąjungos pradėtus masinius gyventojų trėmimus į Sibirą. Iš viso išvežta apie 18 500 žmonių, kurių didžioji dalis vežti į tremtį, kiti – į GULAG'o kalėjimo lagerius. Buvo ištremta daug to meto visuomenės veikėjų, tarp kurių ir antrasis Lietuvos Respublikos prezidentas Aleksandras Stulginskis, daugelis kitų žymių žmonių ir kunigų. Tarp jų ištremtas - Teofilius Matulionis – Lietuvos arkivyskupas, kankinys, Dievo tarnas. Popiežius Pranciškus paskyrė arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos – skelbimo palaimintuoju – datą, iškilmės vyks šių metų birželio 25-ąją Vilniuje. Savo kankinyste arkivyskupas Matulionis paliudijo ištikimybę Evangelijai ir meilę Bažnyčiai. Jį gerbdama Bažnyčia prisimena ir pagerbia visus krikščioniško tikėjimo ir sąžinės kankinius, ateistinio komunizmo aukas, tremtinius, kurių gyvenimo auka yra už tikėjimą ir Tėvynės laisvę. Prieš 76 šerius metus, gyvuliniuose vagonuose buvo vežami į tremtį niekuo nekalti Lietuvos žmonės. Daugelis iš jų ten ir atgulė amžinai. Kiekvienais metais rengiami žygiai į jų žūties vietas, statomi kryžiai jų atminimui. Jų atminimui skyrėme šį gedulo ir vilties dienos paminėjimą. Rykantų daugiafunkciame centre, vaikų vasaros stovykloje, Gedulo ir vilties dieną - nutarėme minėti senojoje Rykantų bažnyčioje. Mokėmės su vaikais įsiklausyti į savo vidinę tyla. Tyloje mokėmės kurti, išgirsti save ir supantį pasaulį, išreikšti šventumo pojūtį žodžiais. Vaikai patys pasirinko tylos temą bendram eilėraščiui. Eilėraštis virto giesme, kurią giedojome bažnyčioje. Gedulo ir vilties minėjimas tąkart virto vilties švente.

  Tyla

  Šventovės paslaptis -

  Rimties šviesa.

  Susikaupimo vėjas,

  Ramybė - geruma - tyla.

  Minties švelnumas - laimė.

  Spalva kantrybės - meilė.

  Viltis, svajonė, miego šiluma

  Ir laimė -

  Dievo dovana -

  Tyla.


  Atlaidai

  2017 m. birželio mėn. 11 dieną, Rykantuose, Švč. Trejybės bažnyčioje vyko šventovės atlaidai, švenčiant Švč. Trejybės iškilmę. Mišiose dalyvavo svečias iš Lenkijos, vienuolis, Kunigas Cherubinas Po šv. Mišių bažnyčioje vyko Trakų rajono Rykantų universalaus daugiafunkcio centro rengiamas koncertas, kuriame dainavo Lentvario vokalinis ansamblis „LANDWAROWIANKI“ ir Trakų kultūros rūmų folkloro ansamblis „RADASTA“ Renginį pradėjo Rykantų daugiafunkcio centro direktorius Dariuš Nedvedckis Sveikino Rykantų bendruomenės pirmininkas Česlovas Jocius Nuostabias dainas atliko abu kolektyvai. Vedantieji skaitė Justino Marcinkevičiaus eiles.

  Stovykla

  Odpusty

  Atlaidai

  Sporto šventė
  Saulėtas šeštadienio rytas leido visiems sportiškai nusiteikusiems dalyviams prasimankštinti ir siekti naujų aukštumų sporte. Ši puiki tradicinė jau trečią kartą vykstanti šventė subūrė Rykantų ir aplinkinių kaimų gyventojus. Po bendros mankštos buvo 100 ir 200 metrų bėgimo rungtys, šuolis į tolį iš vietos, krepšinio varžybos 3x3, tinklinis ir smiginis. Dėkojame visiems aktyviai dalyvavusiems sporto šventėje, kuri kiekvieną kartą įkvepia mus ugdyti ir toliau sportuojančią, sveiką ir draugišką bendruomenę.

  Trakų vasara

  Vaikų gynimo ir tėvo diena

  Sporto šventė

  Motinos diena
  Viena gražiausių švenčių, kurią kasmet pasitinkame besiskleidžiant pavasario žiedams. Šią dieną reiškiame pagarbas ir sveikiname savo mamas ir močiutes, atsimename jau iškeliavusias Amžinybėn. Pagarba ir besąlygiška meilė mamai - tai mūsų vertybė ir dvasinis gyvenimo pamatas. šventinį koncertą paruošęs Rykantų centro kolektyvas ir visi ugdytiniai dovanojo eiles, šokius ir dainas, gėles ir rankų darbo dovanas. Tai mūsų padėka mamai už jos kasdienį rūpestį ir gerumą.

  Motinos diena

  Atvelykis ir Jurginės
  Šį sekmadienį vyko Šv. Mišios Rykantų Švč. Trejybės bažnytėlėje, o Trakų rajono Rykantų universaliame daugiafunkciame centre įvyko Atvelykio ir Jurginių šventė. Svečiavosi Trakų kultūros rūmų Tiltų kaimo kapelija su puikia žaidimų ir šokių programa, o mažieji žiūrovai dalyvavo kiaušinių ridenimo ir spalvinimo konkursuose. Buvo išdalyta daug saldžių prizų. Po renginio vaikai sudalyvavo žygyje po nuostabaus grožio Saidės pažintinį taką.

  Motinos diena

  Darom 2017

  Nuoširdūs sveikinimai su artėjančia gražiausia pavasario švente !!!
  Valų bendruomenė kviečia

  Kviečiame


  Kviečiame


  Kviečiame

  Kviečiame

  Dėmesio!

  Trakų rajono Rykantų universalus daugiafunkcis centras skelbia, kad nuo 2017 m. kovo 1 d. iki gegužės 1 d. priimami tėvų prašymai dėl vaikų ugdymosi priešmokyklinėse grupėse nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. Į priešmokyklinę grupę 2017 m. priimami vaikai, gimę 2011 m. Taip pat priimami vaikai, gimę 2012m., kurie turi pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendaciją dėl tinkamumo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą. Prašymai ir gimimo liudijimai priimami ir informacija teikiama darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 16.00 val. įstaigos administracijoje. Adresas: Vilniaus g. 5, Rykantai Tel. pasiteiravimui: 8-528-32354. Trakų rajono Rykantų universalaus daugiafunkcio centro administracija

  Žemės diena

  Kovo 11
  Kovo 11-oji – Lietuvoje švenčiama Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena. 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba pasirašė Lietuvos nepriklausomybės atstatymo aktą, kuriame rašoma, kad atstatomas 1940 m. svetimos jėgos panaikintas Lietuvos Valstybės suvereninių galių vykdymas ir Lietuva nuo šiol yra nepriklausoma valstybė. Šia proga, Rykantų universaliame daugiafunkciame centre vyko šventinis koncertas, kuriame dalyvavo Rykantų Švč. Trejybės parapijos klebonas kun. A. Andžejevski, Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovės vyrų choras "Aidas", vadovas prof. Tadas Šumskas. Minėjimo metu skambėjo giesmės ir dainos, eilės ir palinkėjimai, skirti visiems Lietuvos žmonėms, švenčiantiems 27-ąjį Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo pavasarį.

  Kovo 8
  Kovo 8 - oji, Tarptautinė Moters diena, tai graži pavasarinė šventė, kai kiekvienas turi progą dar kartą išreikšti pagarbą ir meilę moterims, įteikdamas gėlę. Moterys visuomet šimteriopai atsidėkoja už dėmesį, rūpestį ir meilę. Duok moteriai namą - ji pavers jį jaukiais namais. Duok maisto produktą - gausi skanų patiekalą. Nusišypsok jai, ir ji padovanos tau savo širdį... Viską, ką gauna, moteris pagerina ir padidina kelis kartus.. Trakų rajono Rykantų universalus daugiafunkcis centras šventės proga moterims dovanojo ne tik gėles, bet ir galimybę išmokti dekupažo technikos, bei pasimėgauti šilta arbata.

  Kovo 8

  Kovo 11

  Žiema, žiema, bėk iš kiemo!
  Vasario 28 d. mūsų patys mažiausieji šokdami ir dainuodami šventė Užgavėnes. Atrodo, kad šiandien tikrai pavyko išvaryti žiemą, saulutė maloniai lepino visą dieną!

  Drąsūs, stiprūs, vikrūs
  Sveikatingumo mėnesį užbaigėm sporto švente „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“. Vaikai išmėgino jėgas dalyvaudami judriose, linksmose estafetėse. Visi labai stengėsi būti vikrūs, greiti ir sumanūs, nenusileisti savo bendraamžiams. Pralaimėtojų nebuvo. Visi buvo apdovanoti medaliais. Šventėje vaikai patyrė daug teigiamų emocijų ir įgijo naujos patirties. Dalyvaudami tokiose šventėse ugdytiniai išsiugdo daugiau pasitikėjimo savimi, stiprėja jų fizinė ir psichinė sveikata, gėrėja sveikatos ugdymosi kokybė, patys geba pažinti sveikatą žalojančius veiksnius. Sveikata- didžiausia gyvenimo vertybė, tad saugokime ir stiprinkime ją nuo pat mažens!

  Vasario 16
  Rykantų daugiafunkciame centre Vasario 16 - osios dienos progą įvyko koncertas, kuriame netrūko šokių, dainų, skambėjo saksofono garsai, eilės skirtos mūsų gimtinei - Lietuvai. Už puikius pasirodymus esame dėkingi mūsų svečiams: Vievio kultūros centro moterų tautinių šokių kolektyvui „Verpstė“ ir Lentvario parapijos Caritas vaikų dienos centrui „Akimirka“. Su šiais kolektyvais tikimės bendradarbiauti ir ateityje. Šventiniame koncerte dalyvavo Trakų rajono savivaldybės tarybos narė Alina Kovalevskaja bei Rykantų apylinkės gyventojai.

  Valentino diena
  Meilė - tai jausmas, kai tavyje plazda tūkstančiai drugelių... Vasario 14 d. Rykantų daugiafunkciame universaliame centre vyko renginys skirtas Šv. Valentino dienai. Nuo vasario 1 d. veikė Valentino paštas, visi norintys galėjo rašyti meilės laiškus. Laiškų sulaukėme tikrai nemažai, gražiausių, išradingiausių laiškų autoriai buvo apdovanoti puikiais prizais. Dėkojame dalyvavusiems konkurse. Išsidalinę prizus ir saldžias dovanėles, žiūrėjome nuotaikingą filmą apie meilę ir draugystę.

  Valentino diena

  Vasario 16

  Valentino diena

  Laukiame visų Meilės laiškų Valentino dienos pašto dėžutėje, Trakų rajono Rykantų universaliame daugiafunkciame centre, nuo vasario 1 d.  Sausio 13
  Laisvė – pirmasis ir tikrasis žmogaus ir visos tautos laimės ir gerovės šaltinis. Daugelis karų, nesutarimų, ginčų kildavo ir tebekyla būtent dėl noro apriboti ar visiškai panaikinti laisvę.Lietuvių tautos laisvė išpirkta tauriausių Lietuvos žemės vaikų gyvybėmis. Mes šiandien lenkiame prieš juos galvas ir, gėrėdamiesi jų žygiais, visam pasauliui skelbiame: niekada nebevergausime ir visomis jėgomis ginsime Tėvynės laisvę. Šiandien tai primena tik kelios atminimo lentelės įvykių vietose. Jos pritvirtintos ten, kur iškart po Sausio 13-osios buvo pastatytos gynybinės barikados, ten stovėjusios dar metus. Keliasdešimt gelžbetoninių blokų, iš kurių ir buvo pastatytos barikados, sukrauti prie Seimo rūmų. Jie šiandien po stikliniu gaubtu. Sausio 13-ąją prie televizijos bokšto žuvo 14 žmonių. Per 700 buvo sužalota. 30 iš jų – labai sunkiai. Rykantų universalus daugiafunkcis centras iškilmingai prisiminė tų dienų įvykius ir ugdo jaunąją kartą, turinčią galimybes augti taikioje aplinkoje bei nepamiršti Laisvės kainos. Kartu su mumis bendrai sugiedojo tautinę giesmę ir maldą už žuvusiuosius sukalbėjo Rykantų Švč. Trejybės bažnyčios klebonas Andžej Andžejevski su seserimi Liucija. Centro direktorius Dariuš Nedveckis ir vaikai atliko Aktorių trio dainą "Paukščiai" . Vakaro sutemas nušvietė laužas, šildantis rankas ir širdis.

  Padėkos vakaras
  Šaltą sausio 6-osios vakarą Trakų rajono Rykantų universaliame daugiafunkciame centre pamažu rinkosi žmonės, nusprendę susišildyti energingame Aleksandro Makejevo ir grupės koncerte. Tai atlikėjas, išsiskiriantis Lietuvos muzikinėje padangėje savitu stiliumi, vienijančiu visas jo dainas, unikaliu balsu ir įdomiais dainų tekstais. Pertraukoje tarp dainų padėkojome visoms mūsų apylinkėje gyvuojančioms bendruomenėms ir patys sulaukėme sveikinimų ir padėkų už nuveiktus metų darbus. Vakaro pabaigoje visi sušilo prie puodelio arbatos ir diskusijų apie ateinančių metų planus ir tolimesnį bendradarbiavimą, kultūrinius ir sportinius renginius, kuriuose visada laukiami visi dalyviai.

  Sausio 13