Naujienos


Sausio 13-tosios minėjimas
2018 m. sausio 12 dieną Rykantų universaliame daugiafunkciame centre vyko Sausio 13 minėjimas, prisimenant žuvusius už laisvę, praėjus 27 -neriems metams nuo atmintinos 1991 metų sausio 13 nakties ir vykusio masinio, taikaus Lietuvos piliečių pasipriešinimo prieš Sovietų Sąjungos vadovybės pasiųstą, sunkiąja karine technika ginkluotą, specialiai parengtą, armijos desantininkų grupuotę, kurie naudodami karinius veiksmus, prieš beginklius Lietuvos žmones, užėmė Vilniaus televizijos bokštą, Radijo ir televizijos komiteto pastatus ir kitus reikšmingus objektus. Prie televizijos bokšto Vilniuje žuvo 14, sužeista 702 taikūs ir neginkluoti žmonės, iš jų kulkomis sužeisti 52. Televizijos bokštas, Radijo ir televizijos komiteto pastatai buvo užimti, tačiau planų pulti Parlamentą kariškiai atsisakė. Minėjime kalbėjo Rykantų parapijos Švenčiausios Trejybės bažnyčios klebonas Andžej Andžejevski, Rykantų universalaus daugiafunkcio centro Direktorius Dariuš Nedveckis. Rykantų apylinės suaugusieji ir vaikai dainavo laisvės dainas.

Atmintiną sausio 13 –tąją, „Laisvės gynėjų dieną“, tylos minute pagerbti, prisiminti eilėmis ir laisvės dainomis apdainuoti žuvę Sausio 13:

Loreta Asanavičiūtė,

Virginijus Druskis,

Darius Gerbutavičius,

Rolandas Jankauskas,

Rimantas Juknevičius,

Alvydas Kanapinskas,

Algimantas Petras Kavoliukas,

Vytautas Koncevičius,

Vidas Maciulevičius,

Titas Masiulis,

Alvydas Matulka,

Apolinaras Juozas Povilaitis,

Ignas Šimulionis,

Vytautas Vaitkus.


Sausio 13-tosios minėjimas

Trys karaliai
2018 m. sausio 5 d. Rykantų universalus daugiafunkcis centras sulaukė „Trijų Karalių“ - jų šventės. „Karaliai nustatė“ saulės padėtį danguje. „Karaliai“ kaip ir seniau, taip ir dabar išėję į lauką ar atidarę langą, pro jį mato pasaulį. Mato medžius, namus, žolę..., - visa tai yra pasaulis. Visą kas yra po saule, o svarbiausia pati saulę. Ten kur dangus susijungia su žeme yra akiratis, iš už akiračio ji ir kyla, teka. Bet jeigu daug dienų saulės nėra, ji nepakyla, nešildo, tada viskas sušąla, niekas neauga viskas apmiršta. Todėl žmonės ir laukia saulės. Kai mes šventėme Kūčias, tai buvo ta ilgiausia naktis, tada saulė buvo „sustingus“. Praėjo 12 dienų ir „Trys Karaliai“, išminčiai, sulaukę saulės, pasiruošę lazdas, krivules, per kurias stebėjo saulę, ėjo visiems pranešti ir visų sveikinti. Pranešė, kad ši diena yra didžioji saulės sugrįžimo šventė. Apsilankę „Trys Karaliai“ – išminčiai, atnešė dovanų – „aukso“ smilkalų ir miros smilkalų sakų, kad šią dieną namuose pasmilkytume – tegul paviešėjusios vėlės keliauja į anapus. O, kad atgal nesugrįžtu durys būdavo pažymimos burtų ženklais.