Naujienos


Kviečiame visus

Vasario 16


2018 metų vasario mėnesiopenkioliktą dieną Rykantų universaliame daugiafunkciame centre vyko teatralizuotas koncertas skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui,kuriame dalyvavo Grigiškių meno mokyklos auklėtiniai ir pedagogai. Teatralizuotoje veiksmo pradžioje sugrįžome į 1918 metų vasario mėnesio devynioliktą dieną, kuomet Vilniuje, Totorių g. 20, M. Kutkos spaustuvėje buvo išleistas laikraštis „Lietuvos Aidas“, kuriame pirmą kartą viešai Lietuvos Taryba paskelbė Lietuvos nepriklausomybę. Šio laikraščio kopiją, beveik nesiskiriančią nuo originalo, žiūrovams dovanojo mažieji Rykantų cento vaikų darželio aktoriai, pranešdami žiūrovams apie paskelbtą Lietuvos nepriklausomybę 1918 metais. Vaikų dėmesys spektaklyje į Lietuvos valstybės simbolius, - liaudies dainą, Gedimino bokštą, valstybės trispalvę vėliavą, Lietuvos valstybės giedamą himną, išliks mažųjų aktorių ir koncertuojančių dalyvių atmintyje, tarsi tas Lietuvos paveldu tapęs laikraštis, pageltęs nuo laiko, mums išsaugojęs žinią,dovaną po šimto metų. Lietuvos vėliavą1918 m. balandžio 25 d. vienbalsiai patvirtino Lietuvos Taryba ir nutarė ją, gavus Vokietijos okupacinės administracijos leidimą, iškelti Vilniuje, Gedimino pilies bokšte. Vokiečiams pasitraukus iš Vilniaus 1919 m. sausio 1 d. vakare Vilniaus komendanto K. Škirpos iniciatyva Lietuvos trispalvė antrą kartą iškelta Gedimino pilies bokšte, prie jos pastatyta sargyba, vėliava pagerbta šūvių salve. Lietuvos himnąVincas Kudirka parašė ir paskelbė laikraštyje „Varpas“ 1898 m. lapkričio-gruodžio mėn. Nr. 6. Nuo tada „Tautiška giesmė“ buvo giedama įvairiuose renginiuose. 1919 m. „Tautiška giesmė“ patvirtinta Lietuvos himnu. Norėdami praskaidrinti šios šventės nuotaiką teatrališkai pažvelgėme į to meto įvykius. Lietuvių kalba, liaudies daina, Gedimino bokštas su trispalve Lietuvos vėliava, Lietuvos himnas, nepriklausomybės akto signatarai - Lietuvos valstybės simboliai, tačiau be mūsų jie nieko nereikštų. Kol gyvuosime mes, Lietuvos tautą, tol šie simboliai bus reikalingi mums. Kartu su Grigiškių meno mokyklos jaunučių choru sugiedoję Lietuvos valstybės himną, žiūrovai maloniai praleido laiką klausydamiesi teatralizuoto koncerto muzikos, kurią dovanojo Grigiškių meno mokyklos auklėtiniai ir pedagogai Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui.Ta proga visus šiltai pasveikino Grigiškių Šventos Dvasios bei Rykantų Švenčiausios Trejybės parapijų klebonas AndžejAndžejevski. Su Lietuvos šimtmečiu sveikino ir Trakų rajono savivaldybės merė Edita Rudelienė bei Tarybos narė Alina Kovalevskaja. Rykantų universalaus daugiafunkcio centro direktorius DariušNedveckispadėkojoGrigiškių meno mokyklos auklėtiniams ir direktoriai Kristinai Ulevičiūtei įteikdamas atminimo dovanas, dėkodamas už skambų Lietuvos šimtmečiui skirtą koncertą.

Atkurtai Lietuvai 100

Džiaugiamės mūsų centrą lankančių vaikų aktyvumu. Dalyvavusius konkurse ,,Atkurtai Lietuvai 100“ pasveikinti ir apdovanoti atvyko vertinimo komisijos pirmininkė- Trakų rajono savivaldybės merė Edita Rudelienė.

Su Šv. Valentino diena!

Užgavėnės Rykantuose
Užgavėnės 2018 m. vasario 13 d. švenčiamos ir Rykantuose, universalaus daugiafunkcio centro kieme. Susirinko gausus būrys norinčių išvaryti žiemą iš kiemo. Šokiais dainomis burtais ir trankia muzika vijome lauk visokias negeroves, kad kiti metai būtų maloningi ir derlingi mums, Rykantų krašto žmonėms. Žinoma, kanapinis laimėjo prieš lašininį, pranešdamas apie susikaupimo metą, sulaukiant pirmos pavasario žalumos. To linkėjome visiems sudegindami Užgavėnių Morę, praėjusių metų negandas nusimesdami persivertę ant sniego per galvą.

Kviečiame visus

Poniškos užgavėnės Trakuose
2018 m. vasario 10 diena Trakuose buvo „Poniška“. Trakų rajono Rykantų universalaus daugiafunkcio centro darbuotojai su Rykantų krašto bendruomenėmis susibūrę į kaimo kapelą „Blynai“, linksmino visus susirinkusius šokiu ir daina. Toks „Poniškų Užgavėnių“ pavadinimas tikrai atitiko senuosius papročius, kurie sako, kad visko turi būti daug. Daug kaukių, blynų, dalyvių, geros nuotaikos, šokių, dainų ir linksmybių. Daug žiūrovų, kurie išvarė žiemą iš kiemo ir sudeginę Morę laimingi pradėjo laukti pavasario.

Kviečiame dalyvauti

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠIMTMEČIO MINĖJIMAS

Kviečiame dalyvauti

Sausio 13-tosios minėjimas
2018 m. sausio 12 dieną Rykantų universaliame daugiafunkciame centre vyko Sausio 13 minėjimas, prisimenant žuvusius už laisvę, praėjus 27 -neriems metams nuo atmintinos 1991 metų sausio 13 nakties ir vykusio masinio, taikaus Lietuvos piliečių pasipriešinimo prieš Sovietų Sąjungos vadovybės pasiųstą, sunkiąja karine technika ginkluotą, specialiai parengtą, armijos desantininkų grupuotę, kurie naudodami karinius veiksmus, prieš beginklius Lietuvos žmones, užėmė Vilniaus televizijos bokštą, Radijo ir televizijos komiteto pastatus ir kitus reikšmingus objektus. Prie televizijos bokšto Vilniuje žuvo 14, sužeista 702 taikūs ir neginkluoti žmonės, iš jų kulkomis sužeisti 52. Televizijos bokštas, Radijo ir televizijos komiteto pastatai buvo užimti, tačiau planų pulti Parlamentą kariškiai atsisakė. Minėjime kalbėjo Rykantų parapijos Švenčiausios Trejybės bažnyčios klebonas Andžej Andžejevski, Rykantų universalaus daugiafunkcio centro Direktorius Dariuš Nedveckis. Rykantų apylinės suaugusieji ir vaikai dainavo laisvės dainas.

Atmintiną sausio 13 –tąją, „Laisvės gynėjų dieną“, tylos minute pagerbti, prisiminti eilėmis ir laisvės dainomis apdainuoti žuvę Sausio 13:

Loreta Asanavičiūtė,

Virginijus Druskis,

Darius Gerbutavičius,

Rolandas Jankauskas,

Rimantas Juknevičius,

Alvydas Kanapinskas,

Algimantas Petras Kavoliukas,

Vytautas Koncevičius,

Vidas Maciulevičius,

Titas Masiulis,

Alvydas Matulka,

Apolinaras Juozas Povilaitis,

Ignas Šimulionis,

Vytautas Vaitkus.


Sausio 13-tosios minėjimas

Trys karaliai
2018 m. sausio 5 d. Rykantų universalus daugiafunkcis centras sulaukė „Trijų Karalių“ - jų šventės. „Karaliai nustatė“ saulės padėtį danguje. „Karaliai“ kaip ir seniau, taip ir dabar išėję į lauką ar atidarę langą, pro jį mato pasaulį. Mato medžius, namus, žolę..., - visa tai yra pasaulis. Visą kas yra po saule, o svarbiausia pati saulę. Ten kur dangus susijungia su žeme yra akiratis, iš už akiračio ji ir kyla, teka. Bet jeigu daug dienų saulės nėra, ji nepakyla, nešildo, tada viskas sušąla, niekas neauga viskas apmiršta. Todėl žmonės ir laukia saulės. Kai mes šventėme Kūčias, tai buvo ta ilgiausia naktis, tada saulė buvo „sustingus“. Praėjo 12 dienų ir „Trys Karaliai“, išminčiai, sulaukę saulės, pasiruošę lazdas, krivules, per kurias stebėjo saulę, ėjo visiems pranešti ir visų sveikinti. Pranešė, kad ši diena yra didžioji saulės sugrįžimo šventė. Apsilankę „Trys Karaliai“ – išminčiai, atnešė dovanų – „aukso“ smilkalų ir miros smilkalų sakų, kad šią dieną namuose pasmilkytume – tegul paviešėjusios vėlės keliauja į anapus. O, kad atgal nesugrįžtu durys būdavo pažymimos burtų ženklais.